Представители на Факултета по фармация на МУ-Варна с участие в международен форум в Швеция

Представители на Факултета по фармация на МУ-Варна с участие в международен форум в Швеция

Преподаватели от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна взеха участие в ежегодната конференция, организирана от Международната асоциация за фармацевтични технологии (APV) в партньорство със Skin Forum. След двугодишна пауза, поради пандемичната обстановка, водещи експерти от над 20 страни обмениха опит и представиха резултатите от своите научни постижения на Skin Forum 2022 в гр. Малмьо, Швеция в периода 21-22 юни 2022 г.

 

Във фокусa на тазгодишния форум бяха поставени нови възможности за изследване на ултраструктурата на кожата и нейния микробиом, както и биофизични измервания и спектроскопски методи за анализ. Особено внимание бе отделено на разработени нови подходи в лечението на рани, иновативни лекарствени форми за дермално приложение, както и регулаторните изисквания към тях.

Представителите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна бяха единствените участници в този престижен международен форум от България. Ас. Стефан Стефанов, ас. Йоана Сотирова и доц. Величка Андонова от Катедра „Фармацевтични технологии“ към Факултета по фармация представиха резултатите от проведените научни изследвания по Проект № 18027, финансиран от Фонд „Наука“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна на тема „Липидни наночастици – съвременен технологичен подход за включване на хиперфорин с подобрена химична стабилност в лекарствени форми за локално приложение и ускорено заздравяване на рани“, с ръководител доц. Величка Андонова. Тримата изследователи създадоха добри контакти с потенциал за ползотворно сътрудничество.