Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 14.07.2022

  Обучение за работа с инструмент за изследване на ранно детско развитие се проведе в МУ-Варна

  Лятна школа, свързана с изследване на ранното детско развитие, се проведе в Медицински университет – Варна. Организатори бяха Катедрата „Хигиена и епидемиология“ към Факултета по обществено здравеопазване. Занятията се състояха на 9 юли. Лектор бе д-р Ралица Йорданова, а целта - обучение за работа с инструмента „Тест за нервно-психическо развитие на петгодишна възраст (NDT5)“. Участие взеха повече от 40 преподаватели, специалисти и студенти от различни направления. Автори на NDT5 са проф. Иван Иванов и д-р Ралица Йорданова – детски невролози от Медицински университет – Пловдив.

   

  В рамките на обучението повече от 40 преподаватели, специалисти и студенти от различни направления – „Медицина“, „Логопедия“, „Кинезитерапия“, „Рехабилитация“, „Инспектор обществено здравеопазване“, се запознаха с прецизната методология, стояща зад създаването на въпросника, практическото приложение и оценяване на теста и бъдещите перспективи за развитие на научния труд. Придобитите знания ще се използват за приложението на единствения по рода си в България валидиран инструмент за изследване на нервно-психично развитие на петгодишна възраст, разработка на научни трудове и затвърдяване на колаборацията между Медицински университет – Варна и Медицински университет – Пловдив.

  Като част от обучението, д-р Николета Йончева – логопед от Карин дом, запозна присъстващите с основните точки в комуникацията между здравен специалист и пациент.