Студентите в общежитията към МУ-Варна вече заплащат електроенергията по цени на регулирания пазар

Студентите в общежитията към МУ-Варна вече заплащат електроенергията по цени на регулирания пазар

Считано от май 2022 година студентите, настанени в Студентски общежития на МУ-Варна, заплащат консумираната електроенергия по цени на регулирания пазар. Това стана възможно благодарение на усилията на ръководството на университета, които договориха по-ниските цени за живущите в студентските общежития с договор от 9 март 2022. Движението на цените на свободния пазар е много динамично и затова бяха предприети необходимите мерки за защита за студентите от МУ-Варна, които са битови потребители. Договорът гарантира по-ниски месечни сметки за консумираната електроенергия от студентите.

Медицински университет „Проф.д-р П. Стоянов" Варна предоставя възможност за настаняване на студенти, докторанти и специализанти - редовно обучение в студентски общежития, които са предназначени за както за временно задоволяване на жилищните нужди.