Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 27.07.2022

  МУ-Варна участва в националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2022“

  Медицински университет – Варна участва за четвърти пореден път в Националното учение на ВМС на Република България с международно участие - „Бриз 2022“ на 21 и 22 юли 2022 г. Темата на учението тази година бе „Провеждане на операция за морска сигурност от ВМС на Република България, с участие на многонационални съюзни сили, съвместно със силите на държавните ведомства, агенции и неправителствени организации“.

   

  Мероприятията бяха проведени на основата на сценарий за провеждане на операция по морска сигурност и защита на националния суверенитет в морските пространства. Съдържанието на различните епизоди включваше усъвършенстване на взаимодействието между различните държавни институции, частни компании, НПО и Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) при провеждане на операция. Учението се състоеше от действия по осигуряване на националната сигурност на море; ликвидиране на пожар на кораб в пристанище и евакуиране на пострадали; усъвършенстване на взаимодействието между различните държавни институции, частни компании, НПО и EMSA при преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб на море и съвместно отработване на процедури по спасяване на бедстващи хора, както и подобряване съвместимостта и взаимодействието при провеждане на операция по овладяване на похитен търговски кораб. Поставените от ВМС цели напълно кореспондират със заложените в концепцията за изграждане и устойчиво развитие на Университетския център по морско здравеопазване дейности.

  След поканата от страна на ВМС, МУ-Варна се включи в учението с осигуряване на телемедицински консултантски услуги на пострадали на море. По препоръка на МУ – Варна е включен епизод по оказване на медицинска консултация за спасяване на пострадали в отговорната зона на България по търсене и спасяване. Реализиран е проект на Университетския център по морско здравеопазване с участието на д-р Ясен Георгиев, асистент в катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“, който консултира кораб на море с пострадал със съмнения за инфаркт на миокарда. След направената консултация, предвид състоянието на пострадалия, д-р Георгиев препоръча на Регионалния морски спасителен координационен център да бъде извършена спешна медицинска евакуация до най-близката болница за продължаване на лечението на пострадалия.

  Участието на МУ-Варна в учението на ВМС „Бриз 2022“ е оценено по достойнство от ръководството на учението. Подчертано е естественото продължение на добрите партньорски взаимоотношение между Университета, ВМС и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и затвърждаването на необходимостта от координиране на взаимодействието между трите институции при провеждане на Националната операция по търсене и спасяване.