Лекция „Комплемент и рак: врагът отвътре“ ще изнесе в МУ-Варна проф. д-р Любка Руменина от Сорбоната

Лекция „Комплемент и рак: врагът отвътре“ ще изнесе в МУ-Варна проф. д-р Любка Руменина от Сорбоната

Публична лекция на тема: „Комплемент и рак: врагът отвътре“ ще изнесе пред студентите от МУ-Варна проф. д-р Любка Руменина от Cordeliers Research Centre към INSERM, университета Сорбона, Париж, Франция. Научната работа на проф. Руменина е свързана с изследване на молекулните и клетъчни механизми на взаимодействие между тумора и неговата имунна микросреда и модулирането на тези взаимодействия от системата на комплемента.

 

Лекцията ще бъде изнесена на 8 август 2022 г. (понеделник) от 15:00 часа в 104-та аудитория на Факултета по фармация. Проф. д-р Любка Руменина е заместник-директор на секция, „Inflammation, Complement and Cancer“, към Департамент 2 „Immunology and Cancer“ при Cordeliers Research Center, Париж, Франция. Повече информация за нея може да бъде намерена тук:

https://www.crcordeliers.fr/en/equipes/inflammation-complement-and-cancer-2/.

Лекцията е организирана от Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, с която проф. Руменина е дългогодишен партньор по научноизследователски проекти, последният от които – финансиран от Фонд „Научни изследвания“ със заглавие „Експресионно профилиране на некодиращи РНК при колоректален карцином“ с ръководител доц. Мария Раданова, д.б.