УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, Варна отново с отлични резултати Жителите на Североизточна България получават здравни услуги на европейско ниво

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, Варна отново с отлични резултати  Жителите на Североизточна България получават здравни услуги на европейско ниво

Варненската университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” ЕАД постига отлични резултати при осъществяването на своята дейност, въпреки предизвикателствата. За месец юни и юли за заплати са платени общо 8 221 113 лв., а за осигуровки и данъци към бюджета на държавата 3 109 959 лв. Средните брутни трудови възнаграждения за месец юли възлизат на 1 451,49 лв. за санитар, 2 443,76 лв. за сестра, 4 264,12 лв. за лекар и 13 379,35 лв. за началник на клиника.

 

 

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД разполага със стабилен кадрови ресурс. Основната база за обучение на МУ - Варна е работодател на 2 007 служители - дългогодишни опитни професионалисти и новопостъпващи млади специалисти. МУ - Варна и УМБАЛ “Света Марина” ЕАД гарантират кариерното развитие на служителите си, както в своите структури, така и осигуряват квалифицирани кадри и за други лечебни заведения и населени места. Огромна е ролята на МУ - Варна за българското здравеопазване с разкриването на филиалите за обучение на медицински сестри и акушерки в Сливен, Шумен и Велико Търново.

 

Всички ръководни длъжности се заемат след конкурс, а не чрез назначения. За 12 години са се сменили 4 болнични ръководства, като лечебното заведение неизменно постига все по-добри резултати чрез последователно усъвършенстване на всеки аспект от дейността си.

В болницата функционира най-модерна апаратура, успешно се прилагат уникални методи за диагностика, терапевтично, консервативно и оперативно лечение. Дружеството НЯМА просрочени задължения. За двата летни месеца са хоспитализирани общо 10 876 пациента, от тях 414 болни с Ковид-19. В Мултипрофилно спешно отделение са прегледани 6 684 лица, потърсили медицинска помощ.

 

Ръководството на университетската болница благодари на всички служители за професионализма и за всеотдайността им към пациентите.

 

За разлика от много други лечебни заведения, УМБАЛ “Света Марина” ЕАД е публично предприятие и детайлна информация за дейността и резултатите се публикува след извършване на проверка и одит на официалните електронни страници  на Агенция за публични предприятия и контрол (https://www.appk.government.bg) и на Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (https://portal.registryagency.bg).

“И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.” (Йоан 8:32)