Въвеждат се промени в престоя в двора на УМБАЛ „Св. Марина“

Въвеждат се промени в престоя в двора на УМБАЛ „Св. Марина“

Възможност за безплатен престой на ППС чрез наличната градска инфраструктура се предлага непосредствено до УМБАЛ “Света Марина” ЕАД, съобщават от лечебното заведение. Паркингът се намира успоредно на бул. “Христо Смирненски” № 1. Считано от 01.09.2022г., болницата въвежда нови правила за ползване на безплатен престой и за таксуване при необходимост от влизане на територията на лечебното заведение на адрес гр. Варна, бул. “Христо Смирненски” № 1 с пътно превозно средство. Промяната е във времетраенето на платения престой в двора на УМБАЛ “Света Марина”.

 

1. Безплатен престой е осигурен пред южния вход на болницата по протежението на бул. “Христо Смирненски”.

 

2. Безплатен престой се ползва и за:

  • Пътни превозни средства, превозващи хора с трайни увреждания; правото на безплатен престой се упражнява срещу представяне на изхода на карта за достъп на ППС, превозващо хора с трайни увреждания, предоставена със заповед на кмет, или друго упълномощено от него лице;
  • Пътни превозни средства, използвани от пациенти, хоспитализирани в лечебното заведение – за дните на пролежаване, удостоверени с документ по образец, издаден от съответната клиника/отделение;
  • Таксиметрови автомобили.

 

3. Такса за престой на пътно превозно средство на територията на болницата, платима на изход:

  • За първите три часа – 2 лв.;
  • За всеки започнат час след третия час – 1 лв./ч.;

 

4. Такса при непредставяне на билет, платима на изход – 20 лв.;

 

5. В случай на повреда, или профилактика, или по друга причина, поради която не е издаден билет, удостоверяващ дата и час на влизане, на изход се заплаща еднократна такса от 2 лв.

 

6. Информация за условията за ползване на карти за достъп от служители на лечебното заведение, студенти на МУ - Варна, консултанти, повикани на консулт, юридически лица и пациенти на лечение, тип дневен стационар, се получава в стая № 108, находяща се на първи етаж в основната сграда на болницата.