Тържествено откриване на новата 2022/2023 учебна година

Тържествено откриване на новата 2022/2023 учебна година

На 12 септември, понеделник, от 10:00 ч., в южния двор на УМБАЛ „Света Марина" – Варна ще се състои официалното откриване на новата 2022/2023 учебна година. Тържествената церемония ще бъде последвана от посрещане на новите студенти.

Официалното откриване на новата учебна година за филиалите на Медицински университет – Варна в Шумен, Сливен и Велико Търново ще се състои:

Филиал Шумен – 12 септември, понеделник, от 11:00 ч. в сградата на филиала, ул. „Васил Априлов“ 63.

Филиал Сливен –12 септември, понеделник, от 11:00 ч. в сградата на филиала, ул. „Ген. Столетов“ 30.

Филиал Велико Търново –12 септември, понеделник, от 10.30 ч. в Актовата зала на филиала на ул. Михаил Кефалов №2.

 

Ако си първокурсник, обърни внимание на следващите редове:

 

Студентите в Първи курс от специалност „Медицина“ ще бъдат посрещнати в 11:00 ч. както следва:

-           от фак. № 11022001 до фак. № 11022140 вкл., без студентите от направление „Военен лекар“ – в Аудитория „А“ на УМБАЛ „Света Марина“ Варна;

-           от фак. № 11022141 до фак. № 11022212 вкл., както и всички студенти от направление „Военен лекар“ – в Аудитория „Владимир Иванов“ на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна.

Студентите в първи курс от специалност „Дентална медицина" ще бъдат посрещнати в 12.00 ч. в Аудитория А, разположена на 1 етаж във Факултета по дентална медицина.

Студентите в първи курс от специалност „Фармация" ще бъдат посрещнати в 12:00 ч. в Аудитория 1 (з.104) и Аудитория 2 (з.105),  разположени на ет. 1 във Факултета по фармация.

Студентите в първи курс от специалностите към Факултета по обществено здравеопазване ще бъдат посрещнати в основната сграда на Медицински университет – Варна, както следва:

Медицинска сестра  – в 12:00 - 13:00 ч. в 1-ва аудитория на МУ – Варна;

Кинезитерапия  – в  12:00 - 13:00 ч. в 4-та аудитория на МУ – Варна;

Биомедицинска техника и технологии – в 12:00 - 13:00 в Костен музей на МУ – Варна;

Здравен мениджмънт - 12:00-13:00 ч. - зала 407 на МУ – Варна;

Акушерка - 12:15 - 13:15 ч.  - 2-ра аудитория на МУ – Варна;

Оптометрист 12:15 - 13:15 ч. – в зала 104 на МУ – Варна;

Логопедия - 12:15 - 13:15 ч.  – в 3-та аудитория на МУ – Варна;

Студентите в първи курс от специалностите към Медицински колеж – Варна ще бъдат посрещнати в основната сграда на Медицински университет – Варна, както следва:

Студентите в първи курс от специалностПомощник-фармацевт" ще бъдат посрещнати в 12:00 ч. в Зала 106, разположена в Медицински колеж.

    Студентите в първи курс от специалност „Зъботехник" ще бъдат посрещнати в 12:00 ч. в Зала 215, разположена в Медицински колеж.

    Студентите в първи курс от специалност „Рентгенов лаборант" ще бъдат посрещнати в 12:00 ч. в Зала 212, разположена в Медицински колеж.

    Студентите в първи курс от специалност „Инспектор по обществено здраве" ще бъдат посрещнати в 12:00 ч. в Зала 211, разположена в Медицински колеж.

    Студентите в първи курс от специалност „Рехабилитатор" ще бъдат посрещнати в Зала 112 ч. в 12:00, разположена в Медицински колеж.

    Студентите в първи курс от специалност „Медицински козметик" ще бъдат посрещнати в 12:00 ч. в Зала 209, разположена в Медицински колеж.

    Студентите в първи курс от специалност „Медицински оптик" ще бъдат посрещнати в 12:00 ч. в Зала 313, разположена в Медицински колеж.

     Първокурсниците от специалност „Медицински лаборант" ще бъдат посрещнати в 12.00 ч. в Зала 312 в Медицински колеж.