Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

    • 09.09.2022

    Работи столът на МУ – Варна в сградата на АГ болница

    Отворена е столовата на Медицински университет – Варна в сградата на АГ болница. Работното време на заведението на хранене е от 09.00 до 17.00 ч. В него имат възможност да се хранят както студенти, така и преподаватели и служители на университета. Столът се намира на приземния етаж на сградата на СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов на бул. „Цар Освободител“ 150 във Варна.

    Студентският стол е под управлението на МУ-Варна, направление „Студентски общежития и столове“ и в него се съчетават високо качество на предлаганата кухня и ниски цени. Предлага всекидневно изготвени разнообразни ястия по утвърдено меню. Богатият асортимент се приготвя в специално оборудвана модерна кухня. Телефон за контакти: 0879 933 152.