Конкурсна сесия 2022 на фонд „Наука“ се открива от 26 септември

Конкурсна сесия 2022 на фонд „Наука“ се открива от 26 септември

От 26 септември 2022 г., със заповед на Ректора на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна (№ Р-100-566/ 09.09.2022 г.) се открива Конкурсна сесия 2022 на фонд „наука“.

Документите за кандидатстване ще бъдат приемани само онлайн, по процедура, описана в Насоките за кандидатстване в Конкурсна сесия 2022 на фонд „Наука“. Крайният срок за подаване на документите е до 17:00 ч. на 26 октомври 2022 г.

 

Подробна информация относно процедурата вижте тук.

https://www.mu-varna.bg/BG/Research/Pages/medical-university-fond-nauka.aspx