Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 14.09.2022

  Иновативен шоколад със спирулина представи екип на МУ-Варна на 11-ата Балканска конференция по физика в Белград

  Здравословен иновативен шоколадов продукт със спирулина представи екип на МУ-Варна на 11-ата Балканска конференция по физика, която се проведе в Белград, Сърбия. Екип, воден от проф. Кръстена Николова от Катедра „Физика и биофизика" и включващ асистентите Ивайло Пехливанов и Георги Гавраилов от Катедра „Фармацевтични технологии", беше единствен представител на медицинските университети в България. Темите на представените постер и доклад бяха свързани със създаване на иновативен шоколадов продукт с Arthrospira platensis с подходящи физикохимични свойства и органолептични характеристики, допринасящ за здравословното хранене на потребителите и изследване на ефекта на естествени полимери върху физическата стабилност на w/o/w самоемулгиращи се системи за доставяне на хранителни добавки и лекарствени продукти.

   

  Научните разработки на екипа бяха дискутирани сред международните участници. На базата на научната работа се подготвят две статии, които ще бъдат публикувани в специален брой на PoS – Proceedings of Science, индексиран в SCOPUS и ADS NASA, INSPIRE.

  Научната работа и участието в тази конференция бяха финансирани от договор № 21001 към Фонд „Наука" на МУ-Варна „Разработване на зелен метод за получаване на фикоцианин от Spirulina с потенциална приложимост във фармацията и хранителните технологии".

  Повече за създадения нов продукт разказва проф. Кръстена Николова: „Ако шоколадът е черен, със съдържание на какао над 80%, той е полезен. Ние използвахме 85%. Защо не 90%? Добавяйки спирулина към шоколад, се оказва, че вкусът, ароматът и горчивината се засилват. Затова след консумация остава послегорчив вкус. По тази причина, след сензорния анализ, направен от 20 мои колеги – опитни дегустатори, избрахме процентът какао да бъде 85. Добавката на водорасло спирулина на прах е полезен елемент, защото всеки би предпочел да изяде няколко бонбона, вместо да изпие няколко хапчета като хранителни добавки. Т.е. съчетавайки полезното с приятното, ние постигнахме добър резултат.

  Оптимист съм, че все повече хора, когато купуват продукт в магазина, се зачитат в етикетите. На първо място потребителите трябва да са информирани. Някои четат научнопопулярни издания, гледат дали има Е-та в етикета, обръщат внимание дали съставките са натурални или имат много захари и подобрители. Колегите от Университета по хранителни технологии – Пловдив, с които също работя, обръщат внимание на такива актуални тематики, свързани с качество и безопасност на храните. Добавяйки едно такова водорасло, ние трябва да сме сигурни, че то е безопасно и е взето от биореактор, в който водата е питейна. По този начин няма начин в него да попаднат вредни химикали. Ако водораслото е взето от отворен водоем, то може да е опасно, защото по всяка вероятност в него се съдържат токсини, торове, тежки метали или пестициди.

  Идвайки в Медицински университет – Варна, аз направих опит да преориентирам ъгъла на изследването си към фармацевтичните цели с оглед безопасност и качество на живот. Между фармацевтичните изследвания, с които се занимавам, все още правим изследвания, които са на границата между лекарствата и храните, което си е приложно направление – интересно и полезно. Всички ние – колегите, семействата и приятелите ни, студентите и преподавателите, се интересуваме какво ядем", отбеляза още проф. Николова.