Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

    • 15.09.2022

    Силно представяне на студенти от МУ-Варна на първия Конгрес по спортна физиотерапия с международно участие

    Първи Конгрес по спортна физиотерапия с международно участие се проведе на 9 и 10 септември 2022 г. в София. Темата на форума е обмен на съвременни професионални знания и умения и стимулиране на екипното взаимодействие между специалисти от всички области, свързани с профилактиката и възстановяването след консервативно и хирургично лечение, с психическото и физическото здраве в направленията високо спортно майсторство и рекреация, тренировъчния и състезателния процеси – кинезитерапевти, травматолози, ортопеди, физиолози, биохимици, психолози, треньори и други.

     

    Медицински университет – Варна взе участие както в научните сесии, така и в постерната сесия. Изключително силно се представиха седем студенти от специалност „Кинезитерапия“, 3-ти курс, под менторството на проф. Гергана Ненова, д.н., и преподаватели от катедрата. Разглежданите тематики от единствените участници със статут на студенти предизвикаха голям интерес у аудиторията и последващи дискусии. Организаторите на форума благодариха на студентите за перфектното представяне, компетентността и добрите ораторски способности.