60-годишен юбилей отбеляза тържествено Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика към МУ-Варна

60-годишен юбилей отбеляза тържествено Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика към МУ-Варна

През 2022 г. се навършват 60 години, откакто е поставено началото на преподаването по биохимия в МУ-Варна. Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика отбеляза тържествено годишнината в присъствието на официални гости, колеги от други катедри – бивши и настоящи преподаватели, и приятели. На събитието присъстваха представители на академичното ръководство, ръководители на катедри, представители на Асоциация на биохимичните катедри в България, представители на медицинските университети в страната, колеги и студенти.

 

Бяха получени много поздравителни адреси. В изпратеното от ректора проф. Валентин Игнатов поздравление той пожела на всички работещи в Катедрата здраве, удовлетворение и още научноизследователски успехи. Проф. Петко Маринов, декан на Факултета по фармация, заяви: „Всички Вие, които през годините успяхте да съхраните традицията и да развивате научните познания в областта на биохимията в крак със съвременните стандарти трябва да се гордеете, че сте част от тази динамично развиваща се катедра“.

„Изпълвам се радост, когато виждам грамадната разлика между онова, което имахме, преди 30 години, и това, което имаме днес, като виждам постигнатия напредък от едно ново поколение учени и преподаватели към Катедрата, подчерта проф. Диана Иванова. Това, че сме заедно тук днес, е магията, вплела в себе си опита на миналото, силата на настоящето и вярата в успеха и иноваторството на идния ден“, отбеляза още проф. Иванова.

Бяха поднесени подаръци и казани много топли думи. Дългогодишни бивши и настоящи преподаватели бяха удостоени с плакети. Поздравителни адреси по повод 60-годишнината бяха получени от Ректора на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.; от проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н., председател на Общото събрание на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна; колеги от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Тракийски университет – Стара Загора, директори и ръководители на катедри.

Академична пленарна лекция на тема „Многоликата РНК“ изнесе акад. Иван Георгиев Иванов, д.б.н., учен с национално и международно признание, работил в областта на биохимията и молекулярната биология. В кратък филм, изготвен от отдел „Комуникации и телевизия“ при МУ-Варна и телевизионния канал на университета – MuVi.tv, беше показана ретроспекция на историята на Катедрата и на хората, свързали професионалния си път с нея.

Ръководителят на Катедрата проф. Йоана Киселова-Кънева връчи юбилейни почетни плакети на преподаватели, чийто висок професионализъм е оставил ярък отпечатък през годините и са допринесли за създаването, осъществяването и развитието на учебната и научноизследователската дейност на Катедрата. Почетни плакети бяха връчени на доц. д-р Тодор Геров, участвал в основаването на УНС по биохимия през 1962 г., ръководител на УНС по биохимия в периода 1986–1992 г., на доц. Татяна Янкова, ръководител на УНС по биохимия в периода 1992–2007 г., когато в звеното се развива активна научноизследователска дейност, на проф. Диана Иванова, ръководител на Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика от нейното обособяване като самостоятелна катедра през 2007 до 2016 година, и на проф. Бистра Галунска, която е с дългогодишна преподавателска и научноизследователска дейност в Катедрата.

В рамките на честването на 60-годишнината на Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика на 17 септември беше проведена и годишната научната среща на Асоциацията на биохимичните катедри в България, на която бяха представени научни доклади на младите учени и докторанти. Проведено беше и Общо събрание на асоциацията, на което бяха обсъдени текущи въпроси, свързани с акредитацията на докторски програми в направление 4.3 в медицинските университети и кариерното развитие в това направление