Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 27.09.2022

  Кръгла маса за новото в обучението на УС „Инспектор по обществено здраве“ ще се проведе на 5 октомври

  На 5 октомври 2022 г., от 10.30 ч., в зала 112 на МК-Варна ще се проведе Кръгла маса на тема: Нови възможности за обучение и реализация на студентите от специалност „Инспектор по обществено здраве (ИОЗ)“. Събитието е организирано от учебен сектор „ИОЗ“ и е посветено на 80-годишнината от създаването на Медицински колеж - Варна.

   

  Програмата на кръглата маса включва:

  1. Връчване на удостоверения на студенти от специалност „ИОЗ“ за успешно преминато базово обучение по Програма „Превенция на рисковото поведение и промоция на здравословен начин на живот в академична среда“ на Дирекция „Превенции“, Община Варна.

  2. Представяне на Програма за надграждащи обучения по превенция на рисково поведение сред деца и млади хора на Дирекция „Превенции“.

  3. Дискусия относно разширяване на възможностите за реализация на завършилите курса на обучение студенти от специалност „ИОЗ“ в институции, работещи в областта на промоция и профилактика на здравето (детски и учебни заведения, общински структури, НПО).