Авангардна процедура по смяна на сърдечна клапа започват да извършват в Клиниката по Кардиохирургия в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна

Авангардна процедура по смяна на сърдечна клапа започват да извършват в Клиниката по Кардиохирургия в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна

Миниинвазивни имплантации на нови сърдечни клапи бяха извършени в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна от екипа на Клиниката по кардиохирургия, съвместно с гост-хирург от Виенската университетска болница. Целта на това сътрудничество е въвеждането на ново поколение клапи в работата намодерната Клиника по кардиохирургия на най-голямото лечебно заведение в Североизточна България. TAVI е авангардна процедура, при която биологична клапна протеза се имплантира през катетърна система.

 

Началникът на Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна проф. д-р Пламен Панайотов обясни, че при тази процедура възстановяването на пациента е много по-бързо, защото операцията е значително по-щадяща за него. „С натрупването на опит с тези нови клапи, интервенцията ще бъде доста по-бърза. За разлика от стандартната клапа, която се зашива с 12 до 15 конци, тук има 3 водещи конеца и самата клапа е така конструирана, че имплантацията и поставянето ѝ на мястото отнема не повече от три минути. По-голямата част от времето се губи за изчистване на калция и премахване на болните тъкани на клапата. След това имплантацията е много бърза. Важно е, че самата клапа има много добри хемодинамични характеристики, т.е. тя не създава градиент между лявата камера на сърцето и аортата и сърцето работи при много по-добри условия“, каза още проф. Панайотов.

Апаратурата за миниинвазивна хирургия е осигурена от Мединински университет - Варна. Оборудването е на изключително високо технологично ниво като инструментариум и като торакоскопска апаратура. Въз основа на постигнатите клинични, научни и академични резултати, Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина"- Варна се утвърди сред водещите кардиохирургични центрове в страната, наред с големите световни клиники.

Характерно при тази високоефективна процедура е, че достъпът до сърцето на болния се осъществява през малък отвор от около 8 см. Тя води до много по-благоприятни резултати за пациента, отколкото при стандартната операция.

„Процедурата комбинира предимствата на хирургията и TAVI (транскатетърна имплантация на аортна клапа), отбеляза гост-хирургът проф. д-р Гюнтер Лауфер, началник Клиниката по кардиохирургия в Университетската болница – Виена. От една страна, имаме клапа, която осигурява  дългосрочен резултат – до 20 години – това е TAVI клапата, а от друга страна – имаме стент, който избутва всичко настрани чрез съвсем нов механизъм, който осигурява абсолютно добър поток към клапата. Това, което знаем, е, че налягането между лявата клапа и главния съд на аортата е много ниско, което е по-добре за пациента по време на покой и по време на активност“, каза още проф. Лауфер.

Благодарение на традицията за устойчиви партньорства с  водещи медицински специалисти в областта на хирургията от цял свят, както и на опитния екип от специалисти в УМБАЛ „Св. Марина" – Варна, подобни миниинвазивни имплантации ще спасяват  човешки живот и ще дават шанс на много пациенти в България да продължат да изпълняват житейските си функции, дори и след прекарани сърдечни атаки.

Проф. д-р Гюнтер Лауфер обясни още, че клапите са биологични или механични. „Биологичната клапа е съставена от биологична тъкан, което означава, че може да е клапа от свинско сърце или перикард от крава, който е скроен по форма и размери на човешката сърдечна клапа. Дългосрочно погледнато, няма нужда от използване на медикаменти за раздвижване на кръвта при биологична клапа. Това е и нейното основно предимство. Но тя може да се измени. От друга страна – механичната клапа е съставена от компресиран карбон, а той, разбира се, не е биологична тъкан. Затова има нужда от разреждащо кръвта лекарство през целия живот, за да се предотвратят тромбози или емболия вследствие на клапата. Това са основните разлики. Освен това при механичната клапа е възможно да се чуе шум, съвсем лек – от сърцето, при отваряне и затваряне на сърцето, а при биологичните клапи няма такъв шум. Но механичната клапа е завинаги, а биологичната може да се регенерира“, уточни проф. Лауфер.

При осъществяването на тази операция изборът на вид клапа зависи от пациента, но специалистите също дават своите препоръки. „Препоръчваме във възрастта до 60 години механичните клапи. Между 60 и 70-годишна възраст е изцяло според решението на пациента, защото той трябва да живее с клапата и никой друг, освен него, не би могъл да каже как ще се чувства най-добре. А над 70 години бихме предпочели биологична клапа, ако няма основание срещу разреждащото кръвта лекарство“, допълни проф. Лауфер.

Извършената високоефективна процедура по полагане на миниинвазивна имплантация на клапа с уникална за региона апаратура, за пореден път показва, че варненската университетска болница „Света Марина“ е център за иновации в областта на медицинските технологии, методите за борба със социално-значимите заболявания, университетското образование и наука и ефективното лечение на пациентите. УМБАЛ „Св. Марина" – Варна е трамплин за висококвалифицирани медицински специалисти, някои от които продължават професионалния си път, като заемат ръководни постове в други държавни и частни лечебни заведения.