Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 07.10.2022

  Студенти и докторанти от МУ-Варна могат да кандидатстват за 72-рата среща с нобелови лауреати по физиология и медицина в Германия

  Студенти, магистри, докторанти и постдокторанти от Медицински университет – Варна имат шанса да кандидатстват за 72-рата среща с нобелови лауреати по физиология и медицина в Линдау (Германия), която ще се проведе от 25 до 30 юни 2023 г.

  София Тех Парк и Фондацията за иновации и технологичен трансфер – ФИТТ, бяха избрани да номинират трима млади учени от България за среща с нобелови лауреати в Линдау от Съвета за организиране на срещите със световно признатите учени. В международното събитие ще участват около 40 носители на най-престижното отличие за наука и над 600 талантливи млади учени от цял свят.

   

  Срокът за кандидатстване е 23.10.2022 г. Кандидатурите могат да бъдат подавани на електронната поща на Фондацията за иновации и научно-технологичен трансфер – [email protected]. Разходите за участие в срещите се поемат от Фондацията за иновации и технологичен трансфер – ФИТТ.

  Кой може да кандидатства:

  (1) Студенти, които

  • имат солидни общи познания в областта на науките и
  • са извършвали практическа работа и/или имат лабораторен опит.

  (2) Магистри и докторанти, които

  • показват отлични академични постижения и
  • вече са постигнали отлична изследователска работа, например чрез публикации, презентации на конференции, и/или награди/награди за научни изследвания.

  (3) Постдокторанти, които

  • имат до 5 години опит (около 2–3 години след докторската степен);
  • са публикували отлични резултати, за предпочитане на собствени научни изследвания, в реферирани списания и като първи или последен и/или съответния автор,
  • са представили работата си на международни научни срещи, за предпочитане като (поканени) лектори.

   

  Критерии за участие:

  Всички номинирани участници трябва

  • да проявяват истински интерес и ангажираност в областта на науката и научните изследвания,
  • да демонстрират високи постижения в своята област на обучение, т.е. в науките за живота във връзка с биомедицината,
  • да получат много силна подкрепа за кандидатурата си от своя академичен наставник и/или от международно признат учен, който познава добре кандидата; за заявлението е абсолютно необходимо да се изготви подробно препоръчано писмо,
  • да предоставят цялостна автобиография към тяхната кандидатура (като приложение),
  • да владеят английски език и да бъдат подготвени за активно участие в дискусии с лауреати и млади учени,
  • да принадлежат към най-добрите 5% от техния клас,
  • да нямат постоянна длъжност, тъй като това е критерий за изключване, освен в специални случаи,
  • да не са навършили 35 години към датата на заседанието с изключения (напр. родителски отпуск и т.н.),
  • да не са участвали на място в предишна среща в Линдау,
  • да предоставят попълнени заявления в онлайн профилите си на или преди крайния срок през ноември 2022 г. (отговорност на номинираните лица; непълните заявления няма да бъдат разглеждани) и
  • да се ангажират да присъстват в Линдау за цялата продължителност на заседанието.

   

  Повече информация за събитието: www.lindau-nobel.org

  Повече за конкурса, критериите за кандидатстване и необходимите документи – https://www.lindau-nobel.org/wp-content/uploads/2022/07/Selection-Criteria_Medicine-2023.pdf

  Лице за контакти: Nadine Gärber, [email protected]