Дипломира се шестият випуск на Филиала на МУ– Варна в град Сливен

Дипломира се шестият випуск на Филиала на МУ– Варна в град Сливен

На тържествената церемония, която се състоя на 15 октомври в Сливен, 32-ма абсолвенти - медицински сестри и акушерки получиха дипломите си от ректора на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов. По време по дипломирането на шестият випуск на филиала в града на сините камъни, завършващите медицински сестри и акушерки положиха клетва по утвърдена традиция в университета. Със запалени свещи в ръка дипломантите произнесоха клетва.

 

Ректорът на Медицински университет – Варна проф. д-р Валентин Игнатов поздрави абсолвентите. „Скъпи дипломанти, днес имате повод за гордост. Започва професионалният Ви път и Ви предстои да докажете уменията, придобити в Медицински университет – Варна. Знам, че можете и че сте подготвени да устоите на предизвикателствата на нашето динамично време.“ - отбеляза в словото си проф. Игнатов по време на церемонията.

 

Абсолвентите са най-висок успех Даниела Пламенова  Пенова от специалност „Медицинска сестра“ и  Катя Пламенова Желязкова от специалност „Акушерка“,  заедно с гл. Асистент Пепа Джеджева от Катедрата по здравни грижи във Филиал Сливен към МУ-Варна произнесоха клетвените думи и посветиха в тайнството на сестринската клетвата абсолвентите от Випуск 2022 във Филиал Сливен.

Кметът на Община Сливен,  г-н Стефан Радев поздрави абсолвентите за избора на професия и постигнатите успехи. Бяха получени много поздравителни адреси за дипломирането на първия випуск на Филиал Сливен към Медицински университет – Варна.

Хор „Добри Чинтулов“ при Народно читалище “Зора - 1860” – Сливен поздрави всички присъстващи с акапелно изпълнение на студентския химн. Той е един от първите символи на студентското движение. Счита се, че химнът Gaudeamus Igitur е използван още през ХІІІ век и авторите му са неизвестни. В сегашната си редакция е оформен през ХVІІІ век.

Гости на тържествената церемония бяха много ръководители на здравни, учебни и социални институции, съсловни организации, граждани на Сливен.