Чл.-кор. проф. Христина Групчева бе избрана за член на Academia Ophthalmologica Internationalis

Чл.-кор. проф. Христина Групчева бе избрана за член на Academia Ophthalmologica Internationalis

Чл. – кор. проф. Христина Групчева, дмн бе избрана за член на Academia Ophthalmologica Internationalis (AOI). Академията е единствена по рода си в световен мащаб е основана на 7 март 1975 г. Нейният устав и правилник са приети чрез гласуване на четиридесет и петте члена на първата среща на организацията в Гент, Белгия на 10 април 1976 г. Активното членство е ограничено до 100 членове, на всеки от които е назначен стол с римска цифра от I до C. Назначеният на проф. д-р Групчева стол е с номер XCII (или арабски 92 номер).

 

Членовете на AOI се номинират и избират официално от активните членове, за да заемат конкретен стол, след като той бъде овакантен. Номиниран за членство трябва да бъде офталмолог, който се е занимавал с научноизследователска и практическа офталмология, най-малко 15 години, и който е публикувал не по-малко от 100 реферирани научни статии. Кандидатът е необходимо да бъде утвърден лектор с множество доклади и лекции на международни форуми. В момента Academia Ophthalmologica Internationalis обединява членове от 33 държави по света.

Официалната церемония за встъпване на проф. Групчева като нов член на AOI и връчването на медал ще се състои на 14 юни 2023 г. в Прага, Чехия.