Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 31.10.2022

  Първокурсници от Факултета по фармация участваха в образователен проект в Музея по история на медицината

  Всяко усвояване на знания и умения в света на медицината започва от ретроспекция и запознаване с миналото, с базовите стъпки на първоучителите. Верни на тази максима, преподавателите във Факултета по фармация на Медицински университет – Варна провокираха първокурсниците с интересно посещение в Музея по история на медицината, съчетано с отговори на въпроси в дигиталната уеб базирана платформа за обучение.

   

  Иновативният образователен проект беше и част от традиционната активност, включена в рамките на учебната дисциплина в първи курс – „История на фармацията“. 70 бъдещи фармацевти бяха разделени по групи и всяка от тях беше посрещната от уредниците в музея г-жа Тонкова и г-н Грозданов, като те им предоставиха и разяснения относно експозицията и експонатите в нея. Всеки студент в края на своето посещение трябваше да отговори на няколко въпроса в дигиталната уеб базирана платформа за обучение, която специално беше разработена за администриране и статистика на образователния проект.

  Образователният проект акцентира върху това как използването на различни дигитални решения от студенти в МУ-Варна може да направи занятията по-интересни и да изгради навици за употреба на приложни софтуерни инструменти и устройства. Фокусът е върху модела за самоусъвършенстване, автоматичния контрол, игнорирането на субективен елемент и принципа на геймификацията за получаване на знания.

  Дигиталната концепция на обучение в музея е разработена от преподавателите по дисциплината „История на фармацията“ доц. Анна Тодорова и доц. Евгени Григоров. Тя представлява стандартизиран алгоритъм от базови локации, изпълнени с важна и полезна информация, като към тях са структурирани задания на тестов принцип, където всеки студент сам трябва да отговори на формулираните въпроси. Преподавателите, като администратори на проекта, автоматично получават резултатите в предварително изградена и структурирана база данни.

  Екипът на Катедра „Организация и икономика на фармацията“ изказва своята благодарност за реализацията на проекта на ръководството на МУ-Варна.