Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

    • 31.10.2022

    Успех за научна разработка на МУ-Варна на III Национална конференция по фармацевтични и химични науки

    III Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки се проведе на 5 и 6 октомври 2022 г. във Факултета по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ след двугодишна пауза. Тазгодишното издание събра отново студенти и преподаватели от различни университети с цел да покажат своите знания и интереси в различните научни области на фармацевтичната наука. Конференцията беше посветена на десетата годишнина от преобразуването на Химическия факултет във Факултет по химия и фармация и поставяне началото на преподаване по медицинската специалност „Фармация“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

     

    Участниците обмениха идеи и вдъхновение и в рамките на два дни бяха проведени девет пленарни сесии, като бяха изнесени общо над 40 лекции. Факултетът по фармация към МУ-Варна беше представен от доц. Евгени Григоров, който беше част от Научния комитет на конференцията. Сред многото участници беше откроена научната разработка на маг.-фарм. Паола Петкова (специализант по „Болнична фармация“ към МУ-Варна и докторант в НЦОЗА). Съвместният им постер с доц. Григоров и проф. Салчев на тема: „Анализ на възможностите, предоставяни от новата информационна система за медицински изделия – EUDAMED“ беше награден с второ място сред всички 57 научни съобщения, взели участие в постерната сесия.