Честит Ден на народните будители!

Честит Ден на народните будители!

Уважаеми колеги, преподаватели, служители и студенти,

За мен е удоволствие да Ви поздравя с един от най-светлите български празници – 1 ноември, Деня на народните будители! Този уникален като послание празничен ден на духовността, на преклонение пред делото на нашите просветители и борци за национално възраждане продължава да демонстрира по един самобитен начин изконните стремежи на българина към просвета, наука и прогрес.

Днес се прекланяме пред тези, които завещаха на бъдещите поколения стремеж към знания и гордо усещане за национално самочувствие. Празнуваме еволюцията на човека чрез постиженията на науката и културата. Днешните българи трябва да обръщат поглед към славното ни минало, защото то е отправна точка към нашия утрешен ден.

Скъпи колеги, всички ние трябва да живеем с ясното съзнание, че сме част от съвременните будители на България, а това носи със себе си голяма отговорност и изисква всеотдайност. Вярвам, че независимо от историческите превратности, този ден ще пребъде като общонародно честване на нашите именни и безименни, знайни и незнайни национални будители и просветители.

Миналото заслужава да бъде припомняно, но и задължава да бъде продължено. Пожелавам Ви да носите в сърцата си възрожденския дух на знанието и творчеството, да бъдете достойни и пълноценни членове на голямата българска академична общност. Пазете и развивайте създадените през годините традиции!

 

Честит празник!

 

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

Ректор на Медицински университет

„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна"