Преподаватели от МУ-Варна с успешно представяне на международен фармацевтичен форум в Румъния

Преподаватели от МУ-Варна с успешно представяне на международен фармацевтичен форум в Румъния

Преподаватели от МУ-Варна се представиха с научни разработки на международен форум, посветен на лекарства, разработвани от естествени продукти, в гр. Яш, Румъния. Екип от преподаватели и студенти от Факултета по фармация в края на септември взеха участие в PSE Meeting 2022 Natural product of drug discover and development. Проф. Кръстена Николова от Катедра „Физика и биофизика“ и доц. Величка Андонова от Катедра „Фармацевтични технологии“ направиха ползотворни контакти със свои колеги, работещи в сродни научно-приложни области.

 

Дипломантът по фармация Велислав Котевски участва с две съвместни разработки с доц. Илия Желев и асистент Галина Димова от УС по фармакогнозия и фармацевтична ботаника към Катедра „Биология“, свързани с фармакогностичен анализ на растителни субстанции, съдържащи дъбилни вещества. Постерните презентации по тематиката на проект „Разработване на зелен метод за получаване на фикоцианин от спирулина (Spirulina) с потенциална приложимост във фармацията и хранителните технологии“ на теми „Оптимизиране на екстракцията и антиоксидантна активност на фикоцианин от спирулина, получен чрез зелени методи“ и „Спирулината като естествен емулгатор на емулсии масло/вода“ бяха избрани за орално представяне от 110 постера в секциите на конференцията. Те бяха атрактивно изнесени от Ивайло Пехливанов, магистър-фармацевт, асистент в Катедра „Фармацевтични технологии“.