Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 04.11.2022

  УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна предлага уникална генетична диагностика, като част от персонализираната медицина

  Генетичната лаборатория на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна е част от проекта на болницата и Медицински университет-Варна за транслационна медицина и клетъчна терапия.

  Болницата разполага с секванатор от последно поколение (NGS),Real time PCR, oборудване за клетъчно култивиране, флоуцитометрия, aферезни апарати, микроскопи – конвенционални и флуоресцентни и необходимата периферна апаратура.

   

   

  Генетичната лаборатория на болницата предлага изследване на отделни гени, диагностични панели и целоекзомна диагностика. Болницата предлага пълна лабораторна диагностика на повече от 700 различни единични гена, като използва секвениране и други допълнителни молекулярно-генетични методи-MLPA, количествен PCR и др. За изследването са необходими 1-2мл. периферна кръв, 1-2 микрограма ДНК, букална лигавица и други тъкани.

  Генетичната Лабораторията предлага изследване на отделни гени, генни панели и целогеномен анализ. Панелите позволяват да се изследват заболявания:

  Кръвни:

  • дефекти на еритроцитите и анемия;
  • мегалобластна анемия
  • дефекти на кобаламин синтезата;
  • заболявания на кръвосъсирвенаето;
  • Коагулопатии;
  • Хемофилии;
  • Заболявания на костния мозък;
  • Хемохроматоза;
  • заболявания свързани с обмена на желязо

  Сърдечносъдови заболявания:

  • Кардиомиопатии
  • Ритъмни и проводни нарушения
  • Изолирани или синдромни сърдечни малформации
  • RAS-опатии
  • Аневризми на аортата
  • Пулмонална хипертония
  • Хиперхолестеролемия и хиперлипидемии

  Заболявания на съединителната тъкан:

  • В тази група влизат редки заболявания на тъканите, които не могат да бъдат диагностицирани по друг начин освен генетично.

  Заболявания на централна нервна система:

  • Епилепсии
  • Мигрена

  Генетични очни заболявания:

  • Катаракта
  • Албинизъм
  • Глаукома
  • Дистрофии на корнеята
  • Офталмоплегия и други

  Репродуктивни заболявания при жени:

  • Първична овариална недостатъчност;
  • Овариална дисгинезия;
  • Повтарящи се спонтанни аборти

  Репродуктивни заболявания при мъжа:

  • Нарушения в спермограмата, включително Азооспермия и Олигозооспермия;

  Засягания на слуха:

  • Синдромна и несиндромна загуба на слуха

  Засягания на имунната система:

  • имунни дефицити;
  • неутропения;
  • предразположения към инфекции
  • синдроми с имунна дисрегулация

   

  Генетични бъбречни заболявания:

  • Бъбречна поликистоза;
  • Нефротичен синдром;
  • Громелуросклероза
  • Тубуларна дисгинезия
  • Инсипиден диабет и други

  Чернодробни заболявания:

  • В тази група влизат редки заболявания на черния дроб, които не могат да бъдат диагностицирани по друг начин освен генетично.

  Метаболитни заболявания, включително митохондриални болести.

  Нервнодегенеративни заболявания:

  • Паркинсон- диагностиката на болестта на Паркинсон, съвместно с дълбоката мозъчна стимулация, която предлага Университетската болница, дава отлични резултати и спасява пациентите от инвалидизация;
  • Дистонии;
  • Атаксии;
  • Деменции;
  • Амиотрофична латерална склероза и други

  Заболявания на мускуло-скелетната система.

  Кожни болести:

  • Ихтиоза
  • Хиперпигментазия
  • Дискератоза
  • Неврофибромантоза

  Наследствени ракови болести:

  • Колоректален карцином;
  • Полипози;
  • Гинекологични тумори;
  • Тумори на храносмилателния тракт;
  • Ендокринни тумори;
  • Рак на панкреаса;
  • Тумори на централната нервна система;
  • Урологични тумори;
  • Кожни тумори, включително меланом;
  • Белодробен рак;
  • Солидни тумори в детска възраст;
  • Фамилни онкологични заболявания и други.

   

  Специалистите на УМБАЛ „Св. Марина“ в генетичната лаборатория могат да Ви препоръчат индивидуални генетични панели, в зависимост от Вашите оплаквания. Огромно предимство на Университетската болница е възможността да предлага комплексна диагностика и комплексно лечение на своите пациенти, на Европейско ниво, тъй като разполага с изключително модерни клинична, вирусологична, микробиологична, имунологична, патоморфологична и молекулярно-диагностични лаборатории.

  Уникални са възможностите на УМБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна по отношение на образната диагностика, тъй като всяка клиника разполага с модерни ултразвукови апарати, а самата болница с:

  • два ядрено-магнитни резонанса 1.5 и 3 Tesla;
  • два многосрезови компютърни томографа (скенери);
  • три ангиографа;
  • ПЕТ/ КТ със собствено производство и синтез на радио-изотопи;
  • три линейни ускорителя с възможност за радио хирургия;
  • SPECT CT.

  Високотехнологичната апаратура обслужва 55 клиники, отделения и лаборатории, 15 операционни зали, роботизирани системи за хирургия и разтваряне на цитостатици, център за транслационна медицина и клетъчна терапия, в които работят 509 лекари, от които 30 професори, 59 доценти, 56 главни асистенти и 187 асистенти, преподаватели в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна.

  Вашите въпроси може да задавате всеки работен ден в интервала от 08:00ч. до 15:30ч., в УМБАЛ „Св. Марина“, ет. 2, каб. 260, както и на: