Абсолвент от Факултета по обществено здравеопазване с благодарност за тържествената церемония по дипломиране

Абсолвент от Факултета по обществено здравеопазване с благодарност за тържествената церемония по дипломиране

Утвърдена практика в Медицински университет – Варна от години са тържествените церемонии по връчването на дипломите от всички специалности на факултетите, филиалите в страната, както и на Медицински колеж – Варна. Атмосферата и емоцията от наскоро провелата се церемония по дипломирането на абсолвентите от Факултета по обществено здравеопазване е повод за благодарствено писмо, което бе получено с уважение и почит от Данчо Илиев, един от магистрите от специалност „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи". Обръщението е към ректора на университета проф. Валентин Игнатов и към декана на Факултета по обществено здравеопазване, проф. Антония Димова.

 

В писмото се казва: Уважаеми проф. Игнатов, уважаема проф. Димова, бих искал да изкажа моята дълбока и искрена благодарност на МУ – Варна за перфектната организация на церемонията по нашето дипломиране, състояла се на 5 ноември 2022 г. в Двореца на културата и спорта – Варна. Наясно съм, че този огромен обем работа и организация не би била възможна без активността и желанието на многото преподаватели, служители и колеги от Деканата на Факултета по обществено здравеопазване. Приемете огромната ми благодарност за техните положени многочасови усилия, затова ние, абсолвентите от специалност Здравен мениджмънт и медикосоциални грижи, да можем да преживеем дипломирането си като истински празник, спектакъл и радост, след двегодишно обучение.

Оценяваме високо идеята на МУ – Варна да демонстрира пред нас, нашите близки и обществото уважението си към своите студенти и абсолвенти.

Церемония, проведена по този начин задава много висок стандарт и е пример за всички останали университети в страната, към което и те се стремят. Огромно благодаря, Медицински университет – Варна, Деканат на ФОЗ!“, се казва още в писмото на Данчо Илиев.