Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 22.11.2022

  Kурс по педагогическа и андрагогическа компетентност за преподаватели и докторанти ще се проведе в МУ - Варна

  На 10-ти и 11-ти декември 2022 г. (събота и неделя) ще се проведе обучителен курс по педагогическа и андрагогическа компетентност за преподаватели и докторанти. Обучението е с хорариум  20 часа (10 ч. лекции и 10 ч. упражнения), в група до 20 участници, в online форма, чрез платформа Webex.

  Курсът е безплатен за преподаватели и докторанти, които са в трудово-правни отношения с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна и УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД-Варна (заявление - 1)

  За външни потребители и докторанти  (заявление - 2)  се заплаща такса от 50,00 лв., която се превежда по сметка на МУ – Варна:

   

  Медицински университет - Варна

  IBAN: BG24STSA 930031000407 00

  BIC: STSABGSF,

  Банка ДСК ЕАД

  Основание за плащане: трите имена на курсиста  

  Заявления за участие, вкл. копия на платежни нареждания за външни потребители, се подават в деловодството на МУ-Варна до 02.12.2022 г. За желаещите, подали заявления, които не се класират за декемврийския курс, ще организираме обучения през 2023 г.

  Занятията са с начален час 10:30 ч. На завършилите курса се издава удостоверение по образец на МУ - Варна.

  За повече информация:

  [email protected]

  [email protected]

  За контакти и съдействие:

  Отдел „Кариерно развитие“ - 0882 608 508

   е-mail: [email protected]