VII Международен партньорски форум се проведе в Медицински университет – Варна

VII Международен партньорски форум се проведе в Медицински университет – Варна

 

Седмият международен партньорски форум на Медицински университет – Варна се проведе на 18 ноември 2022 г. Тазгодишното издание на форума премина под надслов „Партньорство за образование и научни изследвания чрез международни проекти“. Неговият основен акцент беше ролята на международните партньорства в разработването и реализацията на проекти на МУ-Варна в областта на образованието и научните изследвания. Участваха близо 70 български и чуждестранни гости, преподаватели и студенти от МУ-Варна. Сред международните участници бяха представители от Румъния, Швейцария, Белгия, Германия, Гърция, Италия, Малта и др.

 

От името на Ректора на МУ-Варна заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Албена Керековска поздрави участниците и пожела успех на форума. Поздравления бяха поднесени лично от президента на Европейската асоциация по здравен мениджмънт проф. Сандра Бутигиг, г-жа Чила Мезоси – генерален секретар на Европейската спа асоциация, и д-р Сийка Кацарова – президент на Българския съюз по балнеология и спа туризъм и вицепрезидент на Европейската спа асоциация.

Екипът на отдел „Международно сътрудничество“ представи проектното портфолио на университета и направи преглед на оперативните програми, завършилите и текущи проекти през периода 2012–2022 г. 

Форумът премина в две сесии, като първата беше посветена на образователните проекти като инструмент за интернационализация на университетите, а втората – на партньорствата в научноизследователската дейност. Огромен бе интересът на участниците към презентацията на Българския съюз по балнеология и спа туризъм за ролята на партньорствата между бизнеса и науката за развитието на бранда „България – дестинация за устойчив целогодишен здравен туризъм“. 

Във форума се включи и проф. д-р Лилиана Тута – заместник-ректор по международно сътрудничество на Университета „Овидий“ в Констанца, която се спря на проектите на румънския университет за трансформационно образование. Заместник-деканът по учебната дейност, акредитация и качество на Факултета по фармация доц. Величка Андонова представи друго ползотворно партньорство на Факултета с Университета в Яши (Румъния) – „По-добре заедно за по-добро утре“. Особен интерес сред участниците предизвика представянето на дългогодишното стратегическо партньорство на МУ-Варна с Института за научни изследвания в Давос (Швейцария). Традициите и новите посоки на развитие на сътрудничеството между МУ-Варна и АО Института в Давос бяха представени екипно от проф. Бойко Георгиев – програмен директор по биомедицинско развитие в Швейцарския научноизследователския институт, проф. д-р Димитър Райков – ръководител на Катедрата по ортопедия и травматология при МУ-Варна с колегите му д-р Преслав Пенев и д-р Стоян Иванов.

Проф. Цанка Дикова сподели своя опит за международните партньорства на Факултета по дентална медицина от Токио до Тексас, а заместник-деканът по научната дейност на Факултета по обществено здравеопазване доц. д-р Наталия Ушева представи приносите на Факултета за развитието на образованието, научните изследвания и политиките.

Конкретни резултати от своите проекти споделиха проф. д-р Ружа Панчева в областта на превенцията на детските болести и детското хранене, доц. Минко Милев за биомедицинските технологии в полза на здравните специалисти и заместник-директорът на Медицински колеж – Варна доц. Емилия Георгиева за етеричните масла и антибиотиците.

Текущите проекти и бъдещите перспективи пред Научноизследователския институт към МУ-Варна бяха представени от неговия директор проф. д-р Антон Тончев, а д-р Манлио Винчигуера – главен изследовател (ERA Chair) в МУ-Варна, разгледа проекта „TRANSTEM“ от гледна точка на европейските научноизследователски партньорства.

Международният форум приключи с удовлетвореност от страна на всички участници. Той демонстрира интернационализацията в действие, като даде възможност да се чуе гласът на партньорите за споделяне на идеи за нови проекти, представи примери за устойчивост на сътрудничествата в ключовите дейности на образователната ни институция и допринесе за издигането на международния престиж и видимост на МУ-Варна.

 

 

*Международният форум на партньорствата е инициатива на Медицински университет – Варна, която стартира през 2016 г. и се развива като платформа за партньорски обмен на идеи и генериране на образователни, научни и социални проекти. Той се провежда всяка година и отразява процесите на интернационализация и социалната отговорност на МУ-Варна за подобряване на образованието, науката и здравето.