Тържествен медицински съвет в УМБАЛ „Света Марина“ - Варна