Безплатни ревматологични прегледи в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна на 13 януари 2023 г. под надслов „Ранната диагностика предотвратява инвалидизация“

Безплатни ревматологични прегледи  в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна на 13 януари 2023 г. под надслов „Ранната диагностика предотвратява инвалидизация“

Безплатни ревматологични прегледи ще се проведат на 13 януари (петък) в Клиника по ревматология на ет. 7, каб. 707, в основната сграда на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна.

Прегледите ще се осъществяват след предварително записване всеки делничен ден от 08.00 ч. до 15.00 ч. на тел. 052 978 823.

Консултациите ще се извършат от доц. д-р Таня Шивачева, д.м. и високоспециализирания екип на Клиниката по ревматология, която тя ръководи.

 

Инициативата на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна има за цел да привлече вниманието на широката общественост към профилактиката, ранното откриване и навременното лечение на ревматологичните заболявания. Специалистите от Клиниката по ревматология във варненската университетска болница са категорични, че ранната диагностика предотвратява инвалидизацията.

УМБАЛ „Св. Марина“ разполага както с високоспециализирани модерни лаборатории по медицинска генетика и клинична имунология, така и с високоразделителни образни методики (Компютърна аксиална томография (КАТ), Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), Позитронна емисионна томография (PET/CT)), които допринасят за своевременна ранна диагностика и контрол на автоинфламаторни, автоимунни и имуномедиирани ревматични заболявания. Осъществяват се също  високоспецифични изследвания на костна плътност - двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (DXA), ставна ехоскопия, капиляроскопия и др.

 „Ревматологията е специалност с терапевтична насоченост и интердисциплинарен обхват за диагностика и лечение на широк спектър от заболявания, свързани с възпалителни, дегенеративни и автоимунни състояния“, подчерта доц. Шивачева и уточни, че клиничната картина надхвърля ангажиране на стави, връзки, сухожилия, мускули, кости. „Кожни обриви, възпаления на очите, стомашно-чревни оплаквания, главоболие, чести белодробни възпаления могат да бъдат част от по-сериозно заболяване. Поради разнородната симптоматика пациентите често имат объркване по отношение на тези заболявания и изпитват затруднение в търсенето на подходящ специалист и намирането на адекватна медицинска помощ“, допълни още доц. Шивачева.

Най-голям дял от всички ревматологично болни, които се лекуват в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, са пациентите с възпалителни ставни заболявания - ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит, псориатичен артрит. Лечебното заведения оказва както болнична помощ, така и амбулаторно наблюдение/диспансеризация/. Към УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна ежедневно работи и специализирана комисия по ревматология за отпускане на биологични и таргет синтетични медикаменти.

Според специалистите от Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, характерно за ревматологичните заболявания е съчетанието както на разнородни клинични прояви (най-често протичащи бавно, постепенно, но необратимо и често водещи до инвалидизация), така на придружаващи състояния и заболявания, които водят до по-кратък живот на тези пациенти. Това изисква прилагане на комплексен индивидуален поход за своевременна диагностика, лечение и наблюдение, мултидисциплинарен екип от специалисти, какъвто е на разположение във високотехнологичната университетска болница „Св. Марина“ – Варна.

Съвременната ранна диагностика на ревматологичните възпалителни и автоимунни съдово-съединителни заболявания изисква приложение на съвременни знания и умения, високоспециализирани имунологични, генетични  и образни методики. Варненската университетска болница „Св. Марина“ предоставя всички необходими изследвания за цялостна диагностика на тези заболявания.

„Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна има изключителната привилегия да си сътрудничи с Лаборатория по медицинска генетика и Лаборатория по клинична имунология“, подчерта още доц. Шивачева и уточни, че при необходимост за пациентите са на разположение високоспецифични методики за цитогенетична и молекулярно-цитогенетична (FISH) диагностика на хромозомни болести, имунофлуоресценция, имуноензимни методи (ELISA), имуноблот (профил на антитела), криоглобулини, HLA-B27 типизиране.

В УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна специализираната ревматологична помощ е подпомогната от необходимите й централна клинична лаборатория, високочувствителни съвременни образни методики - ехоскопия на стави и околоставни структури чрез модерен ултразвуков доплеров апарат с възможност за придвижване до леглото на болния, артроцентези, артроскопии чрез модерен артроскоп, разположен на територията на болницата, два ЯМР апарата, КАТ, ПЕТ скенер, конвенционална рентгенография, капиляроскопия, остеодензитометрия, възможности за биопсия и патоморфологично и имунохистохимично изследване на тъкани.