На 27 март 2023 г. стартира подаването на документи за участие в предварителните изпити в МУ-Варна

 

На 27 март 2023 г. стартира подаването на документи за участие в предварителните изпити по химия и биология за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ и направление „Военен лекар“, които ще се проведат на 8 април 2023 г. (събота).

 

За трета поредна година Медицински университет – Варна дава възможност и на кандидат-студентите, които желаят да се обучават по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ да заявят участие в предварителен изпит по биология, който ще се проведе на 22 април 2023 г. (събота). В зависимост от избора си, кандидатите ще могат да се явят на изпит в гр. Варна, Сливен, Шумен или Велико Търново.

 

За първа година,

на същата дата, предварителен изпит по биология ще се проведе и за кандидатите за уникалното за страната направление „Военна медицинска сестра“. Вижте повече информация за допълнителните приемни изпити и обучението на студенти в това направление тук.

 

Подаването на документи за участие в предварителните изпити се извършва изцяло онлайн, а системата за регистрация е отворена 24 часа в денонощието. С подробни инструкции за успешна онлайн регистрация можете да се запознаете тук.

 Необходимите документи са:

 

1. Комплект документи за участие в предварителните изпити, включващ: заявление до Ректора на МУ-Варна и декларация за предоставяне и обработване на лични данни, които можете да изтеглите от тук. Разпечатаните и попълнени документи се сканират/снимат и се прикачват в регистрационната форма.

 

2.  Документ за платена такса за изпитите (ако сте избрали плащане чрез банков превод) – сканираният/сниман документ за плащането се прикачва в регистрационната форма.

 

Ако изберете да платите таксата за изпитите по електронен път, можете да направите това чрез регистрационната форма, извършвайки: oнлайн превод с ePay.bg или генериране на уникален цифров код, с който да посетите и заплатите таксата на място в офис на Easy pay (при използването на тези две опции за заплащане на такси не е необходимо прикачването на документ за направения превод). Таксите за участие в предварителните изпити, категориите кандидат-студенти, които са освободени от тяхното заплащане и банковата сметка на МУ-Варна можете да видите тук.

 

3. Кандидатите, които нямат българско гражданство, но имат право да кандидатстват по реда на Правилника за прием на студенти (българоезично обучение) за учебната 2023/2024 година в Медицински университет – Варна, прикачват в регистрационната форма сканиран/сниман документ за самоличност (за повече информация вижте раздел IV, точка 1 тук).

 

 

 

Крайният срок за подаване на документи за предварителните изпити е 5 април 2023 г. включително.

 

Кандидат-студентите за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ и направление „Военен лекар“, явили се на предварителните изпити по биология и химия, имат право да се явят и на редовните изпити, като задължително подават документи за участие в класирането в периода от  14 юни 2023 г. до 26 юни 2023 г. На 29 юни ще се проведат редовните изпити по биология и по химия. При образуването на състезателния бал се взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.

 

Кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ и направление „Военна медицинска сестра“, явили се на предварителния изпит по биология, имат право да се явят и на редовния изпит, като задължително подават документи за участие в класирането в периода от 14 юни 2023 г. до 26 юни 2023 г. и от 5 юли 2023 г. до 11 юли 2023 г. На 14 юли ще се проведе редовния изпит по биология. При образуването на състезателния бал се взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена. Оценката от предварителния изпит по биология за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ и направление „Военна медицинска сестра“ не е балообразуваща при кандидатстване за други специалности.

Важно: МУ-Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи – както във Варна, така и в останалите градове в страната.

От 27 март 2023 г. всички, които се интересуват от предлаганите специалности и кандидатстването за тях, студентския живот, модерното и високотехнологично обучение в МУ-Варна, могат да посетят онлайн платформата „Отворени врати в МУ-Варна 2023“. Кандидат-студентите, които искат предварително да се ориентират и запознаят с възможностите, които предлага МУ-Варна и професионалната реализация след завършването, ще имат възможност да получат пълна информация като посетят виртуално четирите факултета към университета – Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване, както и Медицинския колеж и филиалите в Шумен, Велико Търново и Сливен и да разгледат учебните бази за клинично обучение.

 

Актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, търсете тук

 

За контакти – вижте тук