Посетете платформата „Отворени врати в МУ-Варна 2023“

Посетете платформата „Отворени врати в МУ-Варна 2023“

От 27 март 2023 г. (понеделник) всички, които се интересуват от предлаганите специалности, студентския живот, учебните бази и как се кандидатства в Медицински университет – Варна, могат да посетят онлайн платформатаОтворени врати в МУ-Варна 2023“.

 

Варненският медицински университет предлага обучение в общо 32 специалности: 20 – след завършено средно образование, и 12 – след придобито висше образование. Интересът към всички тях е устойчиво висок, като за едно място се борят 5-6 кандидати. От предстоящата учебна 2023/2024 година се обявява прием  за специалността „Военна медицинска сестра“. Кандидат-студентите могат да кандидатстват за четири специалности след завършено средно образование без приемен изпит (по документи): за специалностите „Логопедия“, „Здравен мениджмънт“ (ОКС „бакалавър“), „Медицински оптик“ и „Биомедицинска техника и технологии“.

Има възможност за кандидатстване без приемен изпит за десет магистърски програми в задочна и една магистърска програма в редовна форма на обучение след придобито висше образование със степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“.

Кандидат-студентите, могат от разстояние (онлайн) да се запознаят с всяка информация, свързана с предлаганите възможности на МУ-Варна. Цялата налична информация, снимки и видео ще бъдат видими онлайн 365 дни в годината.

Всички желаещи могат да посетят онлайн четирите факултета към университета – „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Обществено здравеопазване“, както и Медицинския колеж и филиалите в Шумен, Велико Търново и Сливен и да разгледат учебните бази за клинично обучение. Така те могат предварително да се ориентират и запознаят с възможностите, които предлага МУ-Варна, и професионалната реализация след завършването.

В платформата Прием  за 2023/2024 учебна година могат да бъдат видени изпити, срокове, документи, кандидатстудентски курсове, любопитна информация от Прием 2022/2023, такси за кандидатстване и обучение и образуване на бала.

Модерната материално-техническата база на университета, съвременните високотехнологични методи на преподаване, възможността за обучение на английски език, дипломите, признати във всички страни от ЕС, са сред привлекателните страни на университета. С всяка година кандидатстудентските кампании за чуждестранни студенти протичат в условията на все по-нарастваща конкуренция. Към момента в МУ-Варна се обучават над 6000 студенти, специализанти и докторанти от България и близо 1900 чуждестранни студенти от над 50 държави по света. Веднъж прекрачили прага на мултинационалния университет, студентите попадат в среда с много възможности да учат избраната специалност и да се развиват. Класическите модели на преподаване в МУ-Варна умело се съчетават с най-модерните технологии на обучение.

 

Университетските бази за обучение на студентите от МУ-Варна предоставят възможност за високо качество на клиничното и предклинично обучение на студентите от медицинските специалности. С всяка изминала година Медицински университет – Варна прави все по-мащабни инвестиции в своите образователни структури, които са високо оценени както от студентите и преподавателите, така и от обществеността. Под вещото ръководство на своите висококвалифицирани преподаватели, голяма част от които с международен авторитет и признание, студените могат да изберат да тръгнат по пътя на науката, за което ще срещнат пълната им подкрепа.

Онлайн платформата „Отворени врати 2023“ запознава бъдещите кандидат-студенти и с богатството на студентския живот в МУ-Варна. Университетът предлага цяла палитра от интересни извънучебни дейности, които студентите могат да организират и да участват – присъствено или онлайн: здравноинформационни и благотворителни кампании; студентски научни конференции; незабравими студентски празници; международни кулинарни вечери; вечери на талантите; студентски партита с гост-изпълнители и актьори; спортни турнири; фестивали с различна насоченост; конкурси за красота и много други. Следвайки максимата „Здрав дух в здраво тяло“, ръководството на учебното заведение отделя голямо внимание на спорта и физическата активност като важна част от развитието и подготовката на своите студенти. Може да бъде намерена информация и за чуждестранните граждани, форма на конкурсните изпити, справочник и сборници по биология и химия, както и указания и подготовка за изпитите и примерни тестове.

Кратко видео за университета ориентира бъдещите студенти и им дава яснота за вече постигнатото пред последните години в МУ-Варна. Онлайн платформата дава възможност да се прегледат най-често задаваните въпроси, за да се спести време към отговорите, които търсят родители и зрелостници, насочили се към медицинските специалности като свой професионален път на развитие.