Пробен достъп до нов софтуер за писане на научни статии и редактор за преподаватели и студенти от МУ-Варна

Пробен достъп до нов софтуер за писане на научни статии и редактор за преподаватели и студенти от МУ-Варна

От 20 април 2023 г. преподаватели и студенти от МУ-Варна ще имат достъп до приложенията SciFlow и Writefull.

SciFlow е нов софтуер за онлайн писане и публикуване.  Той ще е достъпен свободно до 18 юни 2023 г. Това е уеб приложение, разработено да спести време и усилия на изследователи и студенти. Осигурява възможност за съвместна работа в реално време на няколко души по един документ, има вграден текстови коректор Spell check by Duden-Mentor Pro и LanguageTool Pro и възможност за експорт в Word, LaTeX и PDF формат или като ZIP file. Важно предимство са осигурените образци за писане на статии със съответните стилове за цитиране, изисквани от различни научни списания.

SciFlow е достъпен на https://sciflow.net/en/mu-varna/start  и изисква регистрация (създаване на акаунт) чрез институционален имейл адрес.

Уебинари и видео упътвания за ползване на приложението са налични на: https://drive.google.com/file/d/1kMvE80Vv5Sd2B1JvgsOe4-YVt4V98JNE/view  и https://www.youtube.com/@sciflow3444/videos.

 

Writefull приложението ще е свободно достъпно за 30 дни – до 30 май 2023 г.

Writefull е коректор и редактор на научни текстове, който използва големи масиви от данни и изкуствен интелект. С езикови модели, натрупани от милиони статии в списания, той осигурява автоматизирана ревизия на текстове, коригиращи граматика, лексика, пунктуация, стил и др. Комбинацията от изкуствен интелект и лингвистика създава инструмент от ново поколение, което подпомага академичното писане.

Writefull предлага добавка за Word, разширение Overleaf и две уеб приложения. Използва се от студенти, изследователи, институции и издатели по целия свят.

Writefull за Word и Writefull за Overleaf изисква plug-in инсталиране  и достъп до интернет.

Уебинари и видео упътвания за ползване на приложението са налични на http://www.jaceklewinson.com/files/Videos/Writefull_webinar_EN_2021.mp4  и https://www.youtube.com/@writefull_ai/videos.

Writefull Revise е достъпен на: Writefull Revise - User Guide (notion.site)

Writefull Cite е достъпен на https://writefull.notion.site/Writefull-Cite-User-Guide-c6e4b6f2a9584c48a98bd4e1430aad90.