Медицински университет – Варна с представителство на форума за финансова защита в здравеопазването на Барселонския офис на СЗО

Медицински университет – Варна с представителство на форума за финансова защита в здравеопазването на Барселонския офис на СЗО

На 14-15 юни 2023 г. в Барселона се проведе форум, посветен на финансовата защита в здравеопазването на европейските страни, организиран от Барселонския офис на СЗО за финансиране на здравните системи. България бе представена от декана на Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет – Варна – проф. Антония Димова, избрана от Барселонския офис на СЗО за експерт за България и член на Европейската експертна мрежа по финансова защита в здравеопазването. Проф. Димова участва в панел, посветен на достъпа до здравеопазване, основан на заплащането на осигурителни вноски заедно с представителите на Белгия, Франция, Естония и експерт от Училището по обществено здраве на Университета Джонс Хопкинс.

Целта на двудневната експертна среща беше да се обсъдят две области на текущата работа на офиса на СЗО в Барселона: проектът на регионален доклад за финансова защита, обхващащ 40 държави членки на СЗО от европейския регион, и бета версията на нова онлайн платформа за мониторинг на финансовата защита в целия европейски регион на СЗО - UHC Watch (Universal Health Coverage – Watch). Регионалният доклад и пълната версия на онлайн платформата ще бъдат публично достъпни по-късно през 2023 г.

Във форума участваха експерти от 40 държави членки, контактни лица за финансова защита или универсално здравно покритие, номинирани от държавите членки като част от консултацията на СЗО относно универсалното здравно покритие, проведена по-рано през 2023 г., експерти от партньорски организации като Европейската комисия, Европейската обсерватория за здравни системи и политики, ОИСР и Европейския форум на пациентите, други експерти в областта на финансирането на здравните системи по покана от организаторите. Акцентите в програмата на форума бяха: резултатите от новия регионален доклад за финансова защита в 40 европейски страни и начините, по които те ще повлияят здравните политики в международен план и на национално равнище; достъпът до здравеопазване, основан на заплащането на осигурителни вноски - препятствие пред универсалното здравно покритие и финансовата защита и проблем, който трябва да бъде решен от агенциите по приходите, а не от здравните системи; политиките по достъпа, които страните прилагат, за да минимизират разходите без да губят фокус към целта за универсално здравно покритие; използването на потребителски плащания в здравеопазването, въпреки липсата на доказателства, че с тях се постигат целите, които се преследват; достъпът до лекарства, който трябва да бъде съществено подобрен като неразделна част от първичната помощ.

След двудневния форум, на 16 юни, беше проведена работна среща на Европейската мрежа по финансова защита в здравеопазването, състояща се от национални експерти от държавите членки на СЗО от европейския регион на организацията, чиято основна функция е да подготвят анализи и да участват в изготвянето на препоръки за политики в областта на финансирането на здравните системи на национално и регионално равнище.