Обучението по специалността „Зъботехник“ в МУ-Варна е интегрирано с новите тенденции в зъбното протезиране

Обучението по специалността „Зъботехник“ в МУ-Варна е интегрирано с новите тенденции в зъбното протезиране

В една от най-динамично развиващите се професии – зъботехниката, обучението по специалността в Медицинския колеж към МУ-Варна е интегрирано спрямо съвременните методи за изработка на зъбно протезиране. Неразделна част от обучението на студентите от 3-ти курс е свободно избираемата дисциплина „Въведение в денталната имплантология“. По препоръка на Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) тя бе въведена през 2018 г.

Интересът към дисциплината от въвеждането на специалността досега е голям. През последните 5 години се запълват всички бройки за обучение. Преподавателите - доц. Минко Милев, д. оз. и гл. ас. д-р Борис Борисов, д. м., имат експертно ниво на лабораторна и клинична подготовка и са с доказани преподавателски умения.

По време на практическите упражнения в модерно оборудваните зъботехнически лаборатории на Медицински колеж – Варна, студентите изработват модел за мостова конструкция върху импланти. Всички студенти разполагат с два броя отпечатъчни трансфери за затворен тип лъжица, лабораторни аналози на импланти за гипсов модел и надстройки за временно и оформящо профила на венеца възстановяване. Студентите отливат модели  с тип безспинови системи „Аку трак“  и имитиращ слой еластична лигавица от специален силикон. Последващ етап от работата е фрезоването на надстройките за постигане на коректна и точна успоредност на повърхностите. Неразделна част от придобитите умения и знания на студентите са преценяването и оформянето на маргиналната адаптация на конструкцията към меките тъкани.

Конструирането на индивидуално изработеното окончателно мостово лечебно изделие е предоставено като свободен и творчески избор на студентите.