Лекарите, с които се гордеем

Лекарите, с които се гордеем

На 19 октомври по повод Денят на българския лекар, Български лекарски съюз връчи престижните награди на медицинската гилдия за 2023 г. 

За пръв път гилдията връчи отличие „За лекарска всеотдайност и етика“ на името на д-р Стефан Черкезов. Първият носител на наградата е д-р Даниел Димитров, който участва в мащабната спасителна операция, при която американският изследовател Марк Дики беше изваден от пещерата Морджа в Турция.

Младият специалист е роден през 1993 г. в гр. Варна. Завършва медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна през 2018 г. Специализира Анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна от 2020 г. От 2019 г. участва в European Cave Rescue Association. Извършва дейности по транспорт на политравматични пациенти в условията на международна спасителна акция и управление на болката в условията на хипотермия и седоаналгезия при черепно-мозъчни травми. През 2020 г. участва в проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС). През 2022 г. преминава обучение по протективна белодробна вентилация по време на анестезия при пациенти с Post-Covid синдром. През 2023 г. участва в спасителната акция за изваждане на блокирания в пещерата Морджа американски изследовател Марк Дики. Д-р Димитров е помагал за поддръжката на неговите витални показания, тъй като пациентът е изпаднал в хеморагичен шок и е имало сериозна опасност за живота му. Анестезиологът от УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна е бил въвлечен в критичен момент, в който е трябвало да се направи форсирано излизане от минус 500 метра. Д-р Димитров е бил в акция и е спасил множество животи и по време на земетресенията в Турция през 2023 г.

https://www.youtube.com/watch?v=_MebUuGCtE4&t=3s - Там, където си нужен

 

В категория „Ти си нашето бъдеще“ носител на приз e Д-р Явор Петров

Роден през 1988 г. в гр. София. Завършва медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна през 2013 г. Специализира Клинична хематология в Национална болница за активно лечение на хематологични заболявания - гр. София в периода 2014 г. - 2019 г.  От 2020 г. е лекар в Клиника по клинична хематология към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна, а от 2022 г. е административен отговорник на Трансплантационно отделение към клиниката и координатор по търсене на донори. През 2019 г. придобива специалност по Клинична хематология. От 2020 г. е асистент към Втора катедра по вътрешни болести, Учебен сектор по хематология в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна. Провежда специализации в Сектор по експериментална трансплантология и имунология към Националния институт по здравеопазване - Национален раков институт в Бетесда, Мериленд, САЩ, специализации в сферата на трансплантация на стволови клетки в Университетска болница „Ребро“ - Загреб, Хърватия и „Георгиус Папаниколау“ - Солун, Гърция. Член на Американската асоциация по клетъчни терапии, Европейската асоциация по трансплантации на костен мозък, Европейската асоциация по хематология, Българското сдружение по хематология. Основните му професионални и научни интереси са в сферата на трансплантации на стволови клетки, мониторинг на минимална измерима болест, имунно възстановяване след алогенна трансплантация на стволови клетки и имунотерапии при хематологични заболявания.

 

В категория  „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ награден със званието е Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

Роден през 1958 г. във Варна. Завършва медицина във Варна през 1986 г. Специализира в София и Германия. От 1993 г. след конкурс заема последователно длъжностите асистент, старши и главен асистент в Катедрата по обща и оперативна хирургия на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна. Завежда Сектор по ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия в Kатедрата. Разработва проблеми, свързани с ендоскопското и лазерното лечение на заболявания на храносмилателния тракт. Придобива специалност по хирургия през 1995 г. Защитава дисертационен труд през 2005 г. на тема: „Диагностично-лечебна тактика и Nd:YAG лазер-терапия в условията на остро кървене от стомашни и дуоденални язви“. От 2005 г. заема академична длъжност „доцент“. През 2006 г. печели конкурс за Началник на Първа клиника по хирургия. Придобива магистърска степен по специалност „Здравен мениджмънт“ през 2011 г. От 2013 г. заема академична длъжност „професор“ и Директор Лечебно-диагностична дейност в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна. През 2014 г. е избран за Председател на Асоциация на университетските болници в Република България. От 2016 г. до 2020 г. е Изпълнителен директор на лечебното заведение. През 2020 г. е избран с пълно мнозинство за Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна

 

Регионална колегия Варна на Български лекарски съюз награди доц. д-р Щерю Щерев, д.м. за особени заслуги в сферата на здравеопазването на област Варна

Роден през 1958 г. във Варна. Завършва медицина във Висш медицински институт - Варна през 1984 г. Придобива специалност по хирургия през 1990 г. Специализира в София и Братислава. Асистент в Катедра по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна от 1990 г. От 2006 г. заема длъжността Началник в Отделение по коремна хирургия към Първа клиника по хирургия в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна. Основните му научни разработки са свързани с хирургическото лечение на заболяванията на стомаха и дуоденума. Специализира „Минимално инвазивна хирургия при заболявания на хра-нопровода“ с ръководител Dr. James D. Luketich - Питсбърг, САЩ през 2014 г. Защитава дисертационен труд на тема „Съвременен подход при хирургично лечение на хиатални хернии“ през 2014 г. Издава хабилитационен труд със заглавие „Хиатални хернии - диагностика и лечение“.