На 24 ноември 2023 г. Катедрата по икономика и управление на здравеопазването в МУ-Варна ще отбележи три годишнини

На 24 ноември 2023 г. Катедрата по икономика и управление на здравеопазването в МУ-Варна ще отбележи три годишнини

През настоящата академична година Катедрата по икономика и управление на здравеопазването към Медицински университет – Варна отбелязва три годишнини:

  • 30 години от създаването на първата в България специалност “Здравен мениджмънт",
  • 10 години от създаването на първата в България специалност “Фармацевтичен мениджмънт" и
  • 25 години от създаването на катедрата.

Тържественото отбелязване на годишнините ще се състои на 24 ноември 2023 г. от 11.30 ч. в Първа аудитория, сграда “Ректорат" на Медицински университет - Варна.

На тържественото събитие ще бъдат представени успехите и постиженията на катедрата и специалностите през годините, както и личностите, допринесли за утвърждаването ѝ като един от водещите учебни и научноизследователски центрове в сферата на икономиката и управлението на здравеопазването в България.

Катедрата по икономика и управление на здравеопазването кани всички колеги, партньори и приятели на тържественото отбелязване на годишнините.

покана