Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 12.06.2018

  През новата учебна година МУ-Варна организира курс по клинична онкология

  През новата учебна 2018/2019 година МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ организират курс по клинична онкология, предназначен за стажант-лекари,  специализанти и общопрактикуващи лекари с интерес в областта.

   

  Програмата на лекционния курс ще включва съвременните постановки в клиничната онкология. Целта е да се запознаят участниците с различните локализации на неопластичните болести и съвременния диагностичен, терапевтичен и профилактичен подход при тях. Лекторите са изявени академични и клинични специалисти от МУ - Варна.

  Всеки лекар, завършил курса и положил успешно  изпит с тест, ще получи сертификат за преминат курс по „Клинична онкология“.

  Лекционна план-програма

   

  Рак на хранопровода – проф. Искрен Коцев, дмн

  Рак на млечната жлеза – рискови фактори, генетика, изява, диагностика, стадиране, хирургия, скрийнинг – проф. Радослав Радев, дмн

  Рак на млечната жлеза – химиотерапия, хормонотерапия и радиотерапия – д-р Асен Янчев

  Саркоми на меките тъкани и костите – доц. Руслан Попстефанов, дм

  Рак на пикочните пътища. Тестикуларен рак - доц. Деян Анакиевски, дм

  Рак на кожата. Меланома – Д-р Стоян Павлов, дм

  Ендокринни неоплазии – доц. Мира Сидерова, дм

  Малигненихемопатии (левкемия, лимфом, миелом) – доц. Лиана Герчева, дм

  Колоректален рак – преканцерози, клиника, диагноза, стадиране, хирургическо лечение – проф. Красимир Иванов, дмн

  Прицелна терапия в онкологията – проф. Иван Щерев, дм

  Стомашен рак – доц. Милко Мирчев, дм

  ГИСТ и НЕТ– Доц. Илко Плачков, дм

  Рак на белия дроб – етиология, клинична изява, диагноза, хирургическо лечение. Мезотелиома. – доц. Диана Петкова, дм

  Рак на глава и шия – проф. Цветан Тончев, дмн

  Можем ли да се предпазим от КРК – проф. Искрен Коцев, дмн

  Гинекологичен рак - проф. Стефан Иванов, дмн

  Неврологични тумори – проф. Ара Капрелян, дмн

  РЕТ-СТ в онкологията – доц. Борислав Чаушев, дм

  Генетика на рака – проф. Людмила Ангелова, дмн

  Рак на панкреаса – проф. Росен Маджов, дмн

  Канцерогенеза. Рискови фактори, стадиране, скрининг и превенция в онкологията – д-р Маргарита Трифонова

  Имунотерапия при рак  – проф. Красимир Методиев, дмн

  Хепатоцелуларен карцином – доц. Ирина Иванова, дм

  Холангиоцелуларен карцином – доц. Диана Ганчева, дм

  Палиативни грижи – доц. Николай Цонев, дм

  Радиологична онкология – доц. Елица Енчева, дмн

  Туморни маркери – доц. Яна Бочева, дм

  Злокачествени болести в педиатрията – доц. Валерия Калева, дм