Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 13.08.2020

  МУ-Варна - партньор в меморандум за развитието на Варна като град на Знанието

  Меморандум за сътрудничество с университети и водещи компании за реализиране на потенциала на Варна като Град на Знанието бе подписан в Община Варна. Инициативата бе подкрепена от Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, ВВМУ „Никола Вапцаров“, Икономически университет, Технически университет, ВСУ "Черноризец Храбър", Висшето училище по мениджмънт, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”, компании от ИКТ сектора, индустрията, науката и услугите. 

    

   

  Меморандумът подкрепя усилията за развитие на потенциала на Варна за постигане на растеж чрез инвестиции в производства и услуги, базирани на знание и иновации, създаващи работни места с висока производителност и доходи. По време на срещата кметът на Варна г-н Иван Портних заяви, че има мотивация да се трансформира икономическия профил на морската столица към сектори с висока добавена стойност – иновации, модерно здравеопазване, дигитализация.

   

  Всички участници в срещата се обединиха около становището, че Варна е най-големият и перспективен образователен и икономически център в Северна България, в който се наблюдава постоянен приток на млади и активни хора. Отчетена бе положителната динамика в местната икономика и трансформацията към по-висока добавена стойност, в т.ч. притока на чуждестранни инвестиции в дигиталната сфера.

   

  Страните декларираха своя ангажимент да обединят усилия за реализиране на потенциала на Варна като център за интегрирани териториални инвестиции спрямо визията за Варна – Град на Знанието. Споделено бе общото становище, че наред с летния и културния туризъм, големият потенциал на Варна е в интегрирането на наука и бизнес, особено в сферите на медицината, здравеопазването, информационните технологии, транспорта, морската индустрия. Този потенциал ще отключи икономически растеж чрез инвестиции в производства и услуги, базирани на знание и иновации, създаващи работни места с висока производителност и доходи. Изразена бе готовност за участие в общи проекти и инициативи, които предполагат сдружаване и обща работа.