Европейската асоциация по нутригеномика отправя покана към млади учени за създаване на специална колекция научни статии

Европейската асоциация по нутригеномика отправя покана към млади учени за създаване на специална колекция научни статии

На 24 септември 2020 г. се състоя Годишното отчетно събрание на Европейската асоциация по нутригеномика – NuGO, на която Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ е пълноправен член от 2014 г. В условията на пандемия от COVID-19 събранието се проведе онлайн с представители на всички членове на асоциацията, които към края на 2019 г. вече са 29 университета и научни организации от Европа, Азия, Австралия и Северна Америка. Нашият университет бе представляван от проф. Диана Иванова, която е член на Управителния съвет на NuGO.

 

 

Членството в Европейската асоциация по нутригеномика вече години наред дава възможност на учените от Медицински университет – Варна да участват в годишните научни конференции с преференциални такси, да споделят резултати от собствени проучвания в базата данни dbNP: The Phenotype Data Infrastructure, както и да имат достъп до първични данни от сходни проучвания, които могат да използват за in silico анализи. А на младите учени и докторантите се предоставят възможности да участват в научно-практически обучителни курсове и научни обмени със стипендии, отпускани от Асоциацията.

Една от основните мисии на NuGO е да осигури форум за изследователи в областта на нутригеномиката, които са в началото на своята научна кариера и да подкрепя тяхното обучение и кариерно развитие. Чрез създадена работна мрежа за ранно кариерно развитие (NuGO Early Career Network) младите учени, докторанти и постдокторанти в областта на молекулярното и персонализираното хранене имат възможност да споделят своите мнения, нужди и проблеми и да получават съвети и подкрепа от старшите членове на NuGО.

Днес NuGO Early Career Network отправя покана към младите учени, членове на NuGO и техните ментори, да се включат в съвместна инициатива, предложена от Frontiers for Young Minds (списание с отворен достъп на издателство Frontiers, писано от учени, рецензирано от деца и юноши) за създаване на специална колекция научни статии на тема „Нутригеномика“. Изследователите в екип с младите си колеги, които са в началото на своята научна кариера, са поканени да представят кратко резюме на наскоро публикувана в рецензирано научно списание собствена научна статия (оригинално изследване или ревю). Инициативата дава уникална възможност на младите учени да представят на достъпен език най-интересното от своите изследвания на следващото поколение будни деца, които ще поемат по пътя на науката.

Срокът за изпращане на заявленията за участие и резюметата е 15 октомври 2020 г. Заявленията ще бъдат разгледани от комисия на NuGO и редакционната колегия на Frontiers for Young Minds въз основа на критерии, включващи: научно въздействие в областта на нутригеномиката, оригиналност и яснота на представения текст. На одобрените кандидати ще бъде предложена възможност да трансформират статията си в достъпен кратък текст за целева аудитория на възраст 8-15 години (вижте примери на: http://kids.frontiersin.org/). Повече подробности за инициативата можете да намерите на страницата на NuGO Early Career Network:

http://www.nugo.org/early-career-network-ecn/call-for-abstracts-for-the-frontiers-for-young-minds-nutrigenomics-collection-deadline-15-october-2020/