Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 01.10.2020

  МУ-Варна стартира дейности по новата Национална Програма на МОН „Европейски научни мрежи"

  С международен онлайн симпозиум на тема Дълбока Мозъчна Стимулация (ДМС) (Deep Brain Stimulation (DBS)) Медицински университет – Варна постави началото на научните дейности по новата Национална Програма на Министерството на образованието и науката „Европейски научни мрежи". В симпозиума, който се проведе на 26 Септември, учени от МУ-Варна- проф. д-р Явор Енчев (Председател на Организационния комитет и Модератор), проф. д-р Силва Андонова, проф. д-р Ара Капрелян и д-р М. Цалта обсъдиха различни подходи при клинични случаи с международно признати експерти неврохирурзи и невролози в областта на ДМС от Печ /Унгария/, Фрайбург /Германия/ и Новосибирск /Русия/. Темите, които се дискутираха, бяха свързани с дълбока мозъчна стимулация при болест на Паркинсон, при дистонии и при депресия, потенциални усложнения при лечение с дълбока мозъчна стимулация, базисни стереотактични техники и модерни образни стратегии, влиянието на "стари" и "нови" техники за дълбока мозъчна стимулация върху лечението на лекарствено-резистентни двигателни разстройства както и тенденции в развитието на дълбоката мозъчна стимулация. Представен бе и опита на МУ- Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ в лечението с дълбока мозъчна стимулация на болни с болест на Паркинсон, който бе оценен високо от международните експерти.

  Вижте видеото тук: https://www.youtube.com/watch?v=aML35TM-D-Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1XX7McqEjJXD8HfOuy6d-hSje4cs_sD5F7ZbM9clFwvrhnbt3YrZRuQI0

   

   

  Общата цел на Националната Програма „Европейски научни мрежи" е да засили и поддържа транслационната невронаука в Медицински Университет-Варна на най-високо ниво, както и да революционизира клиничната практика за лечение на мозъчни дегенеративни разстройства в България. За постигането на тази цел в рамките на проекта ще се установи дългосрочно сътрудничество с водещи в областта на невронауките международни партньори, които да поставят МУ-Варна на челно място в научните изследвания, развитието и иновациите в проучванията и терапиите на невродегенеративни разстройства.

  Запис от симпозиума може да видите тук: http://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Pages/DBS-Symposium.aspx

  С Решение № 5578 06.08.2020 г. на Министерския съвет е приета Национална научна програма „Европейски научни мрежи", с която се финансират проектни предложения, подадени в периода 2017 - 2019 г. и получили висока оценка в процеса на оценяване от Европейската комисия по мярката „Туининг" на Рамковата програма на Европейския съюз (ЕС) за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020" (2014 - 2020 г.), установена чрез Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11.12.2013 г. съгласно чл. 173, параграф 3 и чл. 182, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.