Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 29.10.2020

  Проф. Силвия Борисова представи свои разработки на два престижни международни форума

  По покана на ръководството на Сестринския факултет към Университета по здравни науки в Истанбул, Турция, проф. Силвия Борисова – ръководител на Катедрата по здравни грижи към Факултета по обществено здравеопазване при МУ-Варна, участва през месец октомври в два престижни международни онлайн форума – MEDICRES 2020 CONGRESS GOOD MEDICAL RESEARCH 24-31 октомври 2020 г. и 2nd International Innovative Nursing Congress, 22-23 октомври 2020 г.

   

  Проф. Силвия Борисова бе поканена като член на научния комитет и лектор в направление GOOD NURSING RESEARCH в рамките на MEDICRES 2020 CONGRESS GOOD MEDICAL RESEARCH. Проф. Борисова представи темата „Холистичните сестрински грижи“ и проучване „Стандарти за добра сестринска практика“ в 2nd International Innovative Nursing Congress.

  По време на работната програма на конгреса бяха обсъдени важни проблеми в областта на сестринството. В направление GOOD NURSING RESEARCH бяха представени теми, насочени към управление на сестринските грижи, транслационни проучвания в сестринството, значение на етиката в сестринските изследвания, здраве и безопасност на сестринския труд по време на пандемията COVID-19 от участници от Турция, България, Швеция, Финландия и САЩ.