Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 03.11.2020

  IN MEMORIAM

  На 01 ноември 2020 г. на 98-годишна възраст ни напусна проф. д-р Кирил Иванов - преподавател и ръководител Катедра по социална медицина на Медицински университет – Варна.

   

  Проф. Иванов завършил специалност „Медицина“ в Медицински университет - София през 1950 г и има придобити специалности – пневмофтизиатрия и социална медицина и организация на здравеопазването, специализирал е в София и Москва. Работил е като ординатор и завеждащ детско фтизиатрично отделение на Окръжен тубдиспансер – Шумен /1951-1962/ и старши инспектор в здравна дирекция на ОНС-Варна /1962-1965/. Избран е за един от първите асистенти в новосъздадената Катедра по социална медицина на МУ-Варна през 1963 г,  след което през 1977 г. е хабилитиран като „Доцент“ и 1983 г. – „Професесор“. Ръководител е на Катедрата до пенсионирането си - 1980-1989. Защитил е кандидатска дисертация през 1975 г. на тема: “Заболеваемост с временна нетрудоспособност на работниците в промишлеността – Девня” и докторска дисертация на тема: “Временна нетрудоспособност поради заболяване в химическата промишленост – социално-хигиенни проблеми”. Основните научни проблеми, които разработва са в областта на медико-социалните въпроси на общественото здраве и професионалната заболеваемост. Съавтор е на “Медицинска статистика”, “Социална хигиена” и други учебници и практически ръководства по соц. медицина и организация на здравеопазването. Бил е Председател е на научното дружество по социална медицина – Варна и член на управителния съвет на СУБ-Варна, член на СНС по социална медицина на ВАК. 

  Напусна ни един добър човек, колега и професионалист, преживял достоен живот, обучавайки и раздавайки знанията си. Поклон пред светлата му памет!