Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 01.12.2020

  Благодарствено писмо към МУ-Варна от Дирекция „Превенции“ на Община Варна

  В навечерието на 5 декември- Световен ден на доброволеца, Дирекция „Превенции“ на Община Варна изпрати благодарствено писмо до Ректора проф. д-р Валентин Игнатов за доброволческата дейност на студентите от МУ-Варна.

  Благодарности за огромния принос представителите на Общината изказват към студентите по медицина Веселина Добрева,5 курс и Павло Славов, 2 курс, които са и членове на Студентски съвет към МУ-Варна.

  Веселина и Павло активно участват по време на обучението си в разнообразни дейности, свързани с превенцията на рисково поведение сред деца и млади хора, като се отличават със своята креативност, отговорност, постоянство и упорита работа.

  Студентите от МУ-Варна винаги са били ангажирани с различни каузи и с провеждането на кампании за информиране на широката общественост с проблемите на някои от най-разпространените болести и възможностите за превенцията им. „В разнообразието от превантивни дейности студентите медици винаги са се отличавали със своите знания, умения и иновация“, се казва още в писмото.