Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 04.12.2020

  МУ-Варна участва в проект по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ - INTERREG

  На 02.12.2020 г. се проведе първата среща по проект D-CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството”, изпълняван по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ - INTERREG на Европейската комисия, в който Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна е поканен да участва в групата на Заинтересованите страни за вземане на решения.

   

   

  Продължителността на проекта е 30 месеца, а общият бюджет – 2 648 285 €. Партньорите са 27 от 9 дунавски държави – Румъния, Унгария, Чехия, Германия, Словения, България, Австрия, Босна и Херцеговина и Молдова, сред които университети, общини, асоциации и неправителствени организации. Инициативата се фокусира върху изграждането на транснационална мрежа за сътрудничество в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството в областта на интелигентните грижи като по този начин допринася за преодоляване на предизвикателствата и нуждите по отношение на интегрираните грижи и социалното включване на възрастните хора на възраст между 55 и 80 години.

  Заложените дейности и задачи в D-CARE включват:

  -       Интегриране на иновативни модели;

  -       Подобряване качеството на здравни и социални услуги;

  -       Предоставяне на повече възможности за участие на пазара на труда;

  -       Насърчаване на социалното включване на възрастни хора;

  -       Създаване на възможности за учене през целия живот.