Благодарствено писмо към МУ-Варна от ръководството на МБАЛ-Сливен

Ръководството на МБАЛ-Сливен към ВМА-София изпрати благодарствено писмо до Ректора проф. д-р Валентин Игнатов за доброволческата дейност на студентите от МУ-Варна.

Началникът на МБАЛ-Сливен изказа благодарност за отзивчивостта и отговорността в трудната борба с преодоляването на кризата от COVID-19 към Василиан Банков, студент III курс, специалност „Медицина“, Светослав Банков и Павел Павлов, стажант-лекари от МУ-Варна, които се отзоваха като доброволци в Инфекциозното отделение на болницата.

„Засвидетелствам искреното си уважение към Вас и Вашата общественополезна и хуманна дейност в полза на обществото ни, като възпитавате с такива ценности и добродетели Вашите възпитаници“, казва още в благодарственото писмо полковник д-р Илиян Комитов, началник на МБАЛ-Сливен към ВМА-София.