Честит празник на стоматолога !

Честит празник на стоматолога  !

Уважаеми колеги,

Приемете моите и на академичното ръководство на Медицински университет – Варна поздрави по повод 9 февруари - международен празник на стоматолога! Денталната медицина е не само една от най-старите области на медицината, но и изкуство, в основте на което стоят дълги години учение, себеотдаване и усърден труд.  

Великият Парацелз казва: „Силата на лекаря е в неговото сърце.“ Въпреки трудните времена, в които живеем, всеки от нас съумява да се позове на онова, в което се е заклел, и да докаже, че умението да се лекува е изкуство, а не занаят.

Поздравявам Ви за усилията и професионализма, с които всекидневно се борите за триумф на здравето над болестта. Пожелавам ви здраве, лично щастие, професионални успехи и удовлетвореност!

 

 

                                                                                                                                                     Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

Ректор на Медицински университет

„Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна