От 8 март е забранен плановият прием и плановите операции в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

От 8 март е забранен плановият прием и плановите операции в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

Във връзка с констатираното увеличаване на заболеваемостта от Covid-19 за Област Варна (над 200 на 100 000 души) и с оглед предприемане на своевременни мерки за ограничаване на разпространението на заболяването, считано от 08.03.2021г. в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД е забранено провеждането на планов прием и планова оперативна дейност.

Разрешено е извършването само на спешни операции, неотложни онкологични операции и дейности, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.