Няма промени в организацията на учебния процес в МУ-Варна

Няма промени в организацията на учебния процес в МУ-Варна

ВАЖНО! На вниманието на преподавателите и студентите в Медицински университет – Варна

Във връзка с новата заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-173/18.03.2021г. Ви информираме, че няма да има промени в досегашната организация на учебния процес в Медицински университет – Варна.  

Заповедта на Ректора на МУ – Варна проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. (№ Р-100-64/04.02.2021г.), която е в сила от началото на летния семестър, е в пълно съответствие с обявените в заповедта на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

 

Ръководството на МУ-Варна пожелава здраве и успех!