Над 70 млади учени от МУ-Варна са подкрепени по „Европейски научни мрежи“ през първите 9 месеца след старта на програмата

Над 70 млади учени от МУ-Варна са подкрепени по „Европейски научни мрежи“ през първите 9 месеца след старта на програмата

Виж видеото тук: https://www.youtube.com/watch?v=TYBT3RrVVtg

На 26 септември 2020 г. МУ – Варна стартира дейността по национална научна програма „Европейски научни мрежи“ с първия международен онлайн симпозиум на тема: Дълбока Мозъчна Стимулация /ДМС/ (Deep Brain Stimulation (DBS).

През 2020 г. по програмата бяха организирани и проведени 4 работни семинара, в рамките на които бяха  подкрепени  5  млади  учени,  27  докторанти  и  17  постдокторанти  от  МУ - Варна.  За работните  семинари  бяха  привлечени  12  чуждестранни  лектори. По програма бе организиран и 1 научен симпозиум и общо 4 международни конференции. За участие в международните научни прояви бяха подкрепени 2 млади учени, 8 докторанти и 7 постдокторанти.

 

До момента през 2021 г. в рамките на „Европейски научни мрежи“ са състояха 1 работен семинар, 1 научна конференция и 1 международна конференция.

Всички провели се инициативи се осъществиха онлайн поради извънредната епидемиологична обстановка.

Общата цел на Националната Програма „Европейски научни мрежи" е да засили и поддържа транслационната невронаука в Медицински Университет-Варна на най-високо ниво, както и да революционизира клиничната практика за лечение на мозъчни дегенеративни разстройства в България.

Повече информация за изпълнението на програмата „Европейски научни мрежи“ може да намерите тук: https://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Pages/eu-nauchni-mreji.aspx

 

Националната научна програма „Европейски научни мрежи" е  приета с Решение № 5578/06.08.2020г. на Министерския съвет. Програмата, финансирана от бюджета на Министерството на образованието и науката, подпомага български изследователски институции, чиито проектни предложения са получили висока оценка от Европейската Комисия по мярката „Туининг" на Рамковата програма „Хоризонт 2020".