В МУ-Варна се проведе първата работна среща по международния проект PHENOMENO

В МУ-Варна се проведе първата работна среща по международния проект PHENOMENO

На 22 юни в МУ-Варна се проведе първата работна среща по проекта PHENOMENO в рамките на програма „Хоризонт 2020“. В новия проект МУ-Варна е водещ университет и си партнира с университета на Неапол и 3 фирми от България и Гърция за разработката на антропоморфни модели на млечна жлеза и оптимизацията на клинични изследвания при пациентите с карцином на млечната жлеза.

 

„Това е един научноизследователски проект и целим разработването на иновативни антропоморфни физически модели на млечна жлеза. Ще използваме тези модели за оценка на нови рентгенови детектори, източници на рентгенови лъчения. Ще ги използваме за нови алгоритми за обработка на мамографски и томографски изображения, както и за разработване на нови алгоритми, базирани на изкуствен интелект за скрининг и ранна диагностика на млечната жлеза“ – споделя ръководителят на проекта от страна на МУ-Варна доц. инж. Кристина Близнакова от Катедра „Медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването“.

Ракът на млечната жлеза е най-честата форма на рак сред жените на възраст под седемдесет години. Ранната диагноза е призната за основен и критичен фактор, който значително подобрява шанса за преодоляване на това заболяване.

Проектът PHENOMENO се фокусира върху необходимостта от използването на антропоморфни физически триизмерни модели на млечната жлеза, за да се изследва откриваемостта на лезиите, ефективността на алгоритмите за обработка на изображения и алгоритмите за реконструкция. Той ще помогне да се оптимизира сканиращата геометрия, както и източниците на рентгенови лъчи и рентгеновият детектор и да се избегнат дългите и скъпи клинични изследвания с пациенти. Физичното производство на такива модели обаче все още не е широко прието поради разходите и предизвикателствата на настоящите 3D технологии, ограничения брой подходящи печатни материали и липсата на достатъчно антропоморфни компютърни модели на млечна жлеза.

Основната цел е да се формира международна и междусекторна мрежа от организации, работещи по съвместна научноизследователска програма в областта на създаване на антропоморфните модели на млечна жлеза за модалности от образната диагностика, базирани на рентгенови лъчи.

В глобален мащаб моделът на партньорство между университетски и научноизследователски екипи и производствени компании е ползотворен не само за партньорите, но и най-вече за обществото. На успешно сътрудничество в полза на пациентите залагат и участниците в проекта PHENOMENO.