Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 03.08.2021

  Екип от МУ-Варна участва в работен семинар на тема „Политики на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите: „Хоризонт Европа“ и ролята на европейските съвместни предприятия"

  На 02.08.2021 г. в Икономически университет–Варна се проведе работен семинар на тема „Политики на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите: „Хоризонт Европа“ и ролята на европейските съвместни предприятия“. Официални гости на събитието бяха  високопоставени представители на компанията Huawei, както и доц. д-р Евгени Евгениев - първи секретар, сектор „Наука“, Постоянно представителство на Република България към ЕС, гр. Брюксел, Белгия.

   


  В семинара виртуално се включи dr. Hui Cao – Директор „Стратегии и политики“ в Huawei за ЕС, който представи ролята на иновациите, новите технологии, дигитализацията и изкуствения интелект за развитието на съвременното общество, особено в пандемична обстановка.
  Доц. д-р Евгени Евгениев акцентира върху същественото значение на „Хоризонт Европа“ (рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС за 2021 – 27 г.), лидерската позиция на ЕС, както и насочеността на европейски съвместни предприятия към стратегически области на научните изследвания, иновациите и технологиите в сферата на транспорта (въздушен и ЖП), информационните и комуникационни технологии, интелигентните мрежи и услуги, високопроизводителните изчислителни технологии, здравеопазването, биотехнологиите и чистия водород. От пролетта на 2022 г. европейските съвместни предприятия ще организират конкурси (с директно финансиране от Брюксел) и се очаква да генерират бюджет за публично-частни партньорства в размер на над 30 млрд. евро. Доц. Евгениев подчерта, че е важно български изследователски центрове, висши училища и представители на бизнеса да се включат в партньорства с чуждестранни организации с оглед  обмяна на добри практики и получаване на по-висока разпознаваемост на европейско ниво.
  Медицински университет–Варна работи активно за международната разпознаваемост като иновативен, високотехнологичен и социално отговорен университет с високо качество на обучението и развитие на научно-приложни изследвания.
  В семинара се включиха и представители на Медицински университет – Варна – проф. Тодорка Костадинова- Директор на Дирекция „Международно сътрудничество, Илияна Георгиева – експерт „Проектна дейност“, Мирослава Николова – експерт в Научноизследователския институт и Гергана Игнатова- административен секретар в Научноизследователския институт. Те поставиха въпроси, свързани с иновации и дигитализации в здравеопазването в контекста на програма „Хоризонт Европа“.  
  Повече информация относно приоритетите на Европейските съвместни предприятия в областта на здравеопазването е достъпна на: https://www.imi.europa.eu/